Image
Sverker Källgården.

Cibus köper livsmedelsbutik i Danmark

Transaktioner Fastighetsbolaget Cibus har köpt och tillträtt en livsmedelsbutik i Danmark för 2,3 miljoner euro, motsvarande 24,5 miljoner kronor.


Sverker Källgården.

Cibus ökar driftnettot

Bolag Cibus ökade förvaltningsresultat och driftnetto under Q2.


Sverker Källgården.

Cibus köper fyra fastigheter i Norge

Transaktioner Cibus har undertecknat och tillträtt ett förvärv av en portfölj innehållande fyra fastigheter i mellersta Norge för tolv miljoner euro.


Sverker Källgården.

Cibus på god väg mot tillväxtmålet

Bolag Cibus gjorde ett starkt första kvartal där hyresintäkterna uppgick till 23,5 miljoner euro, motsvarande kvartal i fjol blev hyresintäkterna 19,4 miljoner euro.


Sverker Källgården.

Storägare stoppar Cibus D-aktieförslag

Bolag Cibus återkallar förslaget om att införa D-aktier, kallar till extra bolagsstämma med förslag om en total utdelning om 0,99 euro per aktie.


Cibus och Sverker Källgården har nyligen klivit in på den danska marknaden.

Så vill Cibus växa i Norden

Bolag Cibus har tagit klivet in på sin fjärde nordiska marknad genom storförvärvet för 280 miljoner euro i Danmark. Vd:n Sverker Källgården berättar för Fastighetssverige om målsättningen på den danska marknaden, var man letar förvärv framöver, styrkan att finnas i fyra nordiska länder, konkurrenssituationen och det ökande intresset för livsmedelsfastigheter samt om möjligheterna till expansion utanför Norden.


Cubus tar steget in i Danmark med ett miljardförvärv.

Cibus förvärvar SG Nordic – Källgården om historiska steget in i Danmark

Transaktioner Cibus är nära att göra sitt första förvärv i Danmark – och det är ett stort sådant. Bolaget har ingått ett ovillkorat och bindande avtal att förvärva hela SG Nordics fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK. För Fastighetssverige berättar vd:n Sverker Källgården mer om det historiska steget och vad som lockar med de danska fastigheterna.


Cibus vd Sverker Källgården siktar på att etablera bolaget i Danmark under 2022.

Cibus satsar hårt på dansk etablering: "En klar målsättning för 2022"

Bolag 2021 etablerade sig Cibus på den norska marknaden – 2022 är tänkt att bli året för en dansk motsvarighet. För Fastighetssverige berättar Cibus vd Sverker Källgården mer om planerna, varför Danmark lockar och hur bolaget klarar av att stå stabilt i oroliga tider.


Sverker Källgården.

Cibus vill införa nytt aktieslag – höjer utdelningen

Bolag Cibus redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen tänker föreslå till stämman att ett nytt aktieslag (D) inrättas och att fondemission görs till befintliga ägare.


Sverker Källgården.

Cibus köper norsk portfölj

Transaktioner Cibus Nordic Real Estate har undertecknat ett förvärv av en portfölj innehållande sex fastigheter i södra Norge för 15,8 miljoner euro. Tillträdet är planerat till den 12 januari 2022.


Sverker Källgården, vd för Cibus.

Cibus tar in halv miljard

Bolag Cibus genomförde efter tisdagens stängning en riktad nyemission och tar in 492 miljoner kronor till teckningskursen 246 kronor per aktie.


Sverker Källgården.

Cibus höjer tillväxtmål

Bolag Cibus har ett starkt transaktionsflöde gällande potentiella förvärv på den nordiska marknaden. I och med detta uppdaterar Cibus sina tillväxtmål på kort till medellång sikt. I slutet av 2023 bedömer bolaget att portföljen bör ha fördubblats i storlek från dagens nivå samt att bolaget då även uppfyller kriterierna för investment grade i kreditrating.


Charlottenbergs handelspark förvärvas av Cibus. Obs. Bilden är ett montage.

Efter förvärvet i Charlottenberg – så ser Cibus på gränshandelns framtid

Bolag Cibus gör klart med ett förvärv precis vid norska gränsen. Vd:n Sverker Källgården berättar för Fastighetssverige vad som lockade med affären, bolagets syn på gränshandeln och om man kan tänka sig fler gränshandelsförvärv.


Cibus köper dubbelt

Transaktioner Cibus förvärvar i Charlottenberg och Ale kommun.


Sverker Källgården.

Cibus gör nytt förvärv i Finland

Transaktioner Cibus har undertecknat ett förvärv om en livsmedelsbutik i Finland för 6,8 miljoner euro, motsvarande cirka 68 miljoner kronor. Fastigheten förvärvas från en finsk institutionell investerare. Fastigheten planeras tillträdas den 22 november 2021.


Sverker Källgården.

Så ser Källgården på nordiska duon: "Cibus ska bli betydligt större"

Bolag Cibus tittar aktivt på tillväxt och efter att de nyligen gjort entré på den norska marknaden är siktet inställd på de två sista nordiska länderna där bolaget än så länge inte har någon närvaro. Vd:n Sverker Källgården berättar mer om hur han ser på Danmark och Island samt ambitionen att Cibus ska bli "betydligt större" de kommande åren.


Sverker Källgården.

Cibus ökar förvaltningsresultatet

Bolag Förvaltningsresultat, driftnetto och hyresintäkter ökar för Cibus.


Sverker Källgården och Cibus tar steget in på den norska marknaden. Obs. Bilden är ett montage.

Efter norska entrén – så ska Cibus ta nästa steg i sin nordiska expansion

Bolag Cibus Nordic fortsätter sin nordiska expansion och angör den norska marknaden. Efter premiärförvärvet berättar vd:n Sverker Källgården om de norska expansionsplanerna, hur man arbetade när pandemin förhindrade resor och om möjligheterna till entré på den danska marknaden.


Cibus köper i Norge

Transaktioner Cibus köpt en portfölj bestående av åtta fastigheter i sydöstra Norge för 27,6 miljoner euro. Fastigheterna planeras tillträdas den 15 oktober 2021.


Sverker Källgården.

Cibus gör nytt finländskt förvärv

Transaktioner Cibus har undertecknat ett förvärv om totalt fem fastigheter i Finland för 5,2 miljoner euro. Fastigheterna förvärvas från en privat fastighetsägare. Fastigheterna planeras tillträdas den 1 oktober 2021.