Image

Omvänt förvärv tar Brinova till börsen

Transaktioner Erik Paulssons och Gustaf Hermelins Brinova är på väg tillbaka till börsen. Detta genom ett omvänt förvärv – Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder kronor och betalar med nyemitterade aktier. Gustaf Hermelin föreslås som vd för nya Catena.
Affären innebär att Brinova tar bakvägen till börsen och Catena får möjlighet att utveckla sitt Solnaprojekt i egen regi.

Ska fördubbla bolagets storlek

Bolag Målet är att nya Catena ska växa aggressivt framöver. - Visionen är att bli minst dubbelt så stora på sikt och bygga upp ett fastighetsbestånd på runt tio miljarder kronor, säger Gustaf Hermelin, Brinovas vd som föreslås bli ny vd för Catena.


Värdeförändringar lyfte Catenas resultat

Ekonomi/Finansiering Catena redovisar kraftigt förbättrade siffror för årets andra kvartal jämfört med motsvarande period förra året.


Catena: Gott hopp inför överklagandeprocessen

Bolag I början av året överklagades detaljplanen bakom Catenas projekt i februari.
- Med de miljöhänsyn vi har tagit i detaljplanen och baserat på de kontrollmätningar vi gjort ser jag därför med tillförsikt på möjligheterna att kunna bemöta eventuella miljöaspekter i den fortsatta överklagandeprocessen, skriver Catenas vd Andreas Philipson i Q1-rapportens vd-ord.


Nytt i Catenas styrelse

Karriär Katarina Wallin föreslås som ny ledamot i Catenas styrelse. Hon ersätter Jan Johansson som avböjt omval.


Catella Capital går in stort i Catena

Bolag Peab har sålt av hela sitt innehav i Catena till Catella Capital, som nu äger 10,3 procent av bolaget.


Catenas detaljplan antagen

Bygg En viktig milstolpe i Catenas projekt Haga Norra i Solna passerades i går kväll, då Solnas kommunstyrelse antog detaljplanen som omfattar Catenas fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2.


Forsén in efter Selin

Bolag I och med att Erik Selin har sålt sin ägarandel av Catena till Fabege lämnar han styrelsen. Han ersätts av Bo Forsén, som har haft flera framträdande poster inom Paulsson-sfären.


Startklart för Catenas projekt i Solna

Bygg Detaljplanen för Catenas projekt Stora Frösunda – den enda kvarvarande fastigheten i Catenas portfölj – har nu klubbats av Solnas stadsbyggnadsnämnd.


Börsbolag går in tungt i Catena

Bolag Fabege köper aktier motsvarande 30 procent av kapitalet och rösterna i Catena. Säljare är Balders vd Erik Selin och Peab.
Aktien stiger.


Catena: Detaljplanearbete i slutskedet

Bolag Catena skriver i sin delårsrapport att man bedömer att detaljplanen för projektet i Haga Norra kommer att antas av Solna stad före årsskiftet.


Catena: Detaljplan väntas bli antagen i höst

Bolag Detaljplanen för Catenas projekt Haga Norra ställdes ut under försommaren och den väntas bli slutligen antagen i höst.


CFO-skifte på Catena

Bolag Pierre Dahlborg lämnar posten som CFO på Catena. Hans ersättare är utsedd.


Sänkt resultat från Catena

Bolag Catenas redovisar ett sänkt resultat för årets första tre månader.


Catena: Försenat men optimistiskt

Bolag Processen för Catenas projektfastighet Haga Norra i Solna har tagit längre tid än man ursprungligen hade räknat med. Nu är dock detaljplanen i princip färdig och Catenas vd Andreas Philipson ser positivt på 2012. Detta enligt bolagets bokslutskommuniké.


Catena närmar sig detaljplaneutställning

Bolag Catena räknar med att detaljplaneförslaget för bolagets enda kvarvarande projekt Stora Frösunda är klart för utställning före nyår.


Catena: Byggstart andra halvåret 2012

Bolag Catena har nu fullt fokus på utvecklingen av Stora Frösunda i Solna, den enda kvarvarande fastigheten i beståndet. Byggstart är planerad till andra halvåret 2012.


Högre räntor sänker Balders resultat

Bolag Högre räntor gör att Balders förvaltningsresultat minskar en aning jämfört med förra året, trots att beståndet nu är större.
Resultatet efter skatt sjunker med 50 miljoner kronor.
I delårsrapporten kommenterar också vd Erik Selin samarbetet med Peab.
- Affären skall ses som startskottet på ett samarbete som Balder har letat efter under en tid.


Han blir ny vd på Catena

Karriär Nu har Peter Hallgren lämnat vd-stolen på Catena efter 13 år. Den nye vd:n tillträder 1 maj och kommer att jobba deltid. Catena har bara en fastighet kvar, Stora Frösunda i Solna.


Catena flyttar till Solna

Bolag Eftersom Catena bara har en fastighet kvar i beståndet har bolaget beslutat att flytta sitt säte från Göteborg till Solna, där fastigheten ligger.


Balder säljer
halva Catena-bolaget

Transaktioner Balder säljer hälften av dotterbolaget som innehåller fastigheterna som bolaget köpte av Catena för 1,6 miljarder kronor i vintras.