Image

Catena höjer utdelningen till tre kronor

Bolag Catenas förvaltningsresultat för helåret 2014 förbättrades med 39 procent, och bolaget höjer utdelningen till 3,00 kronor (2,00).


Catena räntesäkrar 500 miljoner

Ekonomi/Finansiering Catena räntesäkrar 500 miljoner kronor via en tioårig swap på en nivå om 1,39 procent. Därmed har Catena räntesäkrat cirka 60 procent av låneportföljen.


Catena och Peab bygger en ny ternminal åt DHL Freight.

Catena och Peab bygger i Malmö

Uthyrning Catena och Peab investerar totalt 240 miljoner kronor via ett gemensamägt bolag i en ny terminalbyggnad för DHL Freight i Sunnanå, precis utanför Malmö.


Detaljplanen för Catenas Solnaprojekt vinner laga kraft

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i planerna att skapa en ny modern stadsdel.


Hyr ut 7 300 kvadratmeter i Katrineholm

Uthyrning Logistikposition Katrineholm AB, som ägs av Katrineholms kommun och Catena, hyr ut 7 370 kvadratmeter till Ljungberg Fritzoe AB.


Överklaganden kring Catenas Solnaprojekt avslås

Bygg/Arkitektur Mark- och miljödomstolen avslår samtliga överklaganden gällande detaljplanen av Catenas projektfastigheter i Haga Norra, Solna.


Ökat förvaltningsresultat för Catena

Bolag Catena ökar sitt förvaltningsresultat med 36 procent till 102,1 miljoner kronor för årets första halvår (75,3).


Catena hyr ut 20 000 kvadratmeter i Jönköping

Uthyrning Catena har tecknat ett nytt hyresavtal i Jönköping om 20 490 kvadratmeter. Den nya hyresgästen ersätter den nuvarande som avflyttar per halvårsskiftet. Avtalet löper till årsskiftet 2015-2016 med en årshyra om cirka 8,2 miljoner kronor.


Catena säljer i Järfälla

Transaktioner Catena säljer fastigheten Jakobsberg 22:16 i Järfälla kommun med ett fastighetsvärde om 15 miljoner kronor.


Catena köper i Kungsbacka

Transaktioner Catena köper logistikfastigheten Varla 6:15 i Kungsbacka till ett fastighetsvärde om 82 miljoner kronor.


Catena ger två kronor i utdelning

Bolag Catena ger två kronor i utdelning, en fördubbling jämfört med föregående år.


Catena genomför 400-miljonersaffär

Transaktioner Catena fullföljer sitt bud och förvärvar två fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 396 miljoner kronor från Logistikkbygg 1 AS., ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS.


Catena i 400-miljonersköp – betalar med nya aktier

Transaktioner Catena har efter förhandling lämnat ett slutligt bud på 396 miljoner kronor om att förvärva två fastigheter, i Haninge och Nässjö, av ett norskt bolag.
Köpeskillingen betalas delvis genom nyemitterade aktier.


De flyttas till större listor

Bolag Ett byggbolag flyttas upp till börsens large cap-lista och ett fastighetsbolag till mid cap-listan vid årsskiftet.


Här är Catenas nya ledningsgrupp

Bolag Catena har nu tagit över Brinova Logistik och presenterar nu en ny ledningsgrupp.


Gustaf Hermelin tillträder som vd för Catena

Bolag Catena AB tillträdde på fredagen aktierna i Brinova Logistik AB och i samband med detta tillträder Gustaf Hermelin som vd för Catena.


Grönt ljus för Catenas jätteprojekt

Bygg/Arkitektur Länsstyrelsen i Stockholm avslår samtliga överklaganden av detaljplanen som omfattar Catenas projektfastigheter i Haga Norra i Solna.


Catena tar över 2,6 miljarder i lån

Bolag Ytterligare ett formellt steg har tagits i Catena/Brinova-affären. Externa kreditgivare har nu lämnat sitt medgivande och en due diligence har inte föranlett någon justering av affärens innehåll.
Catena tar i och med förvärvet över lån på 2654 miljoner kronor.


Här är Catenas nya styrelse

Bolag Brinova är på väg att ta över Catena genom ett omvänt förvärv. Nu har Catena valberedning kommit med sitt förslag till ny styrelse i Catena.


Ska fördubbla bolagets storlek

Bolag Målet är att nya Catena ska växa aggressivt framöver.
- Visionen är att bli minst dubbelt så stora på sikt och bygga upp ett fastighetsbestånd på runt tio miljarder kronor, säger Gustaf Hermelin, Brinovas vd som föreslås bli ny vd för Catena.