Image
Det är tydligt att 2021 var strukturaffärernas år och det skedde flera stora uppköp.

Tidigare uppköp vi minns

Transaktioner Fastighetssverige tog en promenad i minnenas allé efter gårdagens besked om att Doxa har för avsikt att köpa Serneke. Här är några av de största affärerna det senaste decenniet.


Catena bygger på Nowaste Logistics.

Catena uppför en ny logistikanläggning i Jönköping

Bygg/Arkitektur Catena bygger en ny logistikanläggning i Jönköping om 33 000 kvadratmeter med en total investering om 379 miljoner kronor. Ett hyresavtal är tecknat med Nowaste Logisitics.


Valberedningen i Catena föreslår styrelse.

Valberedningens förslag till styrelse i Catena

Bolag Inför årsstämman i Catena den 27 april offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande bland annat styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.


Så värdefulla är de noterade fastighetsbolagen just nu.

Så värdefulla är bolagen på börsen

Lista Ett stormigt hav med toppar och dalar, så kan börsen beskrivas just nu. Fastighetssverige har tittat på hur värdefulla fastighetsbolagen är på börsen för tillfället.


Catena förvärvar av Nivika i Jönköping

Transaktioner Catena har tecknat avtal om förvärv av 85 000 kvadratmeter logistikmark i Stigamo, Jönköping. Säljare är Nivika.


Ökande förvaltningsresultat men minskande årsresultat för Catena.

Catena ökar förvaltningsresultatet – föreslår höjd utdelning

Bolag Med emissionen och förvärven som genomfördes under årets sista kvartal säger sig Catena ta klivet in i 2023 med en stark ställning. Bolaget redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.


E-handeln minskar efter pandemiåren – men logistikaktörerna ser ljust på framtiden.

E-handeln minskar efter pandemiåren – men logistikaktörerna ser ljust på framtiden

Ekonomi/Finansiering Undantaget september månad har omsättningen i e-handeln minskat betydligt varje månad 2022, jämfört med samma månad 2021. En anledning till oro för överetablering bland de som ska lagra varorna, kan man tro. Eller?


Catena förvärvar fastigheter från ICA Fastigheter för en halv miljard.

Catena förvärvar fastigheter från Ica Fastigheter för en halv miljard

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva två fastigheter i Arendal, Göteborg och Upplands-Bro, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 500 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena tillförs 1,6 miljarder efter nyemission

Bolag Catena har genomfört en riktad nyemission av 4,53 miljoner aktier till teckningskursen 362 kronor per aktie. Bolaget tillförs 1 642 miljoner kronor före emissionskostnader.


Fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing.

Fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

Bolag För att inspirera och uppmuntra fler till att spara energi går ett antal större aktörer i fastighetsbranschen samman i en gemensam kampanj inför vintern.


Catena bygger ut fastighet åt Coop.

Catena bygger ut fryslager till Coop i Enköping

Bygg/Arkitektur Catena investerar 124 miljoner kronor i en tillbyggnation för hyresgästen Coop Logistik i Enköping.


Catena ökar förvaltningsresultatet med 18 procent

Bolag Catenas hyresintäkter i perioden januari-september steg tolv procent till 1 150 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 723 miljoner kronor vilket är en ökning med 18 procent i jämförelse med samma period förra året.


Catena uppför en ny logistikanläggning för Carepa i Ängelholm.

Catena uppför en ny logistikanläggning för Carepa i Ängelholm

Uthyrning Catena bygger en ny logistikanläggning till Carepa – en snabbväxande leverantör av förbrukningsmaterial – vid E-city i Ängelholm, en investering om cirka 83 miljoner kronor.


Catena tecknar nytt hyresavtal med Nowaste Logistics

Uthyrning Tredjepartslogistikföretaget Nowaste Logistics flyttar nu in i en nybyggd logistikanläggning på Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Samtidigt pågår även en tillbyggnation av befintliga lokaler på området.


Catena säljer fastighet i Kista för 460 miljoner

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Vanda 1 i Kista, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 460 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 345 miljoner kronor.


Amanda Thynell.

Catena förstärker ledningsgruppen

Bolag Catena utser Amanda Thynell till hållbarhetschef och medlem i Catenas ledningsgrupp.


Catena ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Bolag Hyresintäkterna för perioden ökade till 760 Mkr (673) och driftsnettot ökade till 605 Mkr (538). Catena fortsatte leverera ett starkare resultat under kvartalet, drivet av hyresökningar, förvärv och nya projekt. Tillsammans med en stark finansiell position och goda säkerhetsmarginaler i projekten ger det en flexibilitet och unika framtida möjligheter.


Catena bygger logistikanläggning för Elgiganten i Jönköping.

Catena bygger logistikanläggning för Elgiganten

Bygg/Arkitektur Catena har tecknat avtal med Elgiganten gällande byggnation och uthyrning av en ny logistikanläggning i Jönköping om totalt 86 600 kvadratmeter. Byggnaden, som kan bli Sveriges första WELL-certifierade logistikanläggning, ska stå klar 2024 och den totala investeringen väntas uppgå till 813 miljoner kronor.


Catena köper i danska Horsens

Transaktioner Catena förvärvar en nybyggd fastighet som ska uppföras i danska Horsens av Ejendomsinvest Egeskovvej ApS. Tredjepartslogistikföretaget DKI Logistics A/S kommer därefter att flytta in som hyresgäst i fastigheten.


Catena säljer i Växjö.

Catena säljer fastighet i Växjö för 260 miljoner kronor

Transaktioner Catena säljer idag genom en bolagsaffär fastigheten Fröträdet 1 i Växjö till Alwex Holding AB till ett underliggande fastighetsvärde om 260 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 177 miljoner kronor och fastigheten säljs till bokfört värde.