Image
Logistikposition Ramlösa.
Logistikposition Ramlösa. Bild: Catena

Catena investerar 950 miljoner i ny logistiksatsning

Bygg/Arkitektur Catena inleder byggnationen av tre logistikanläggningar i Helsingborg om totalt cirka 75 000 kvadratmeter, en investering om 950 miljoner kronor.
Publicerad den 13 Juni 2023

De nya anläggningarna uppförs av Catena på fastigheterna Vevaxeln 1 och Vipparmen 1 för vilka Catena och Nowaste Logistics tilldelades markanvisning 2021 efter en markanvisningstävling på initiativ av Helsingborgs Stad. En avsiktsförklaring har skrivits med hyresgästen Nowaste Logistics om att förhyra samtliga ytor. Helsingborgsregionen är sedan länge ett erkänt logistikläge med utmärkta transportförbindelser och närhet till befolkningscentra i Öresund och Europa – det aktuella markområdet omfattar cirka 154 000 kvadratmeter invid E6, i höjd med Ramlösa i Helsingborg och betecknas som ett av de bästa lägena i regionen.

Catenas ambition för nya Logistikposition Ramlösa är att området ska utvecklas hållbart, användas effektivt och utformas estetiskt tilltalande. Att skapa attraktiva arbetsplatser och ett område som uppskattas av besökare är centralt i projektet. De tre anläggningarna som uppförs på området omfattar en höglagerdel och kommer att nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar där målsättningen är en miljöcertifiering enligt BREEAM Excellent. Catena arbetar med certifieringar som ett verktyg för att säkerställa robusta och resilienta byggnader. Projektet är det första i Sverige som registrerats enligt BREEAMS nya manual i v.6.0 som linjerar med EU:s taxonomiförordning för nyproduktion. Byggnaderna kommer rymma innovativa lösningar gällande vattenbesparing och energi – där en större solcellutbyggnad i kombination med batterilagring utgör en viktig del. Vidare är målet att öka andelen återbrukat för att minska den negativa klimatpåverkan som sker vid nybyggnation och den biologiska mångfalden i området ska bevaras och gynnas i så hög grad som är möjligt genom genomtänkta grönytor.
– Nowaste har varit med i processen och planeringen av Logistikposition Ramlösa sedan start. Det känns fantastiskt att gå in i genomförandefas och vidareutveckla ett redan starkt samarbete med ett projekt som har potential att sätta standarden för hur framtidens logistikanläggningar ska se ut och fungera, säger Jörgen Eriksson, vd för Catena.
– Det är oerhört glädjande att vi tillsammans med Catena kan göra denna satsning. Vi upplever en mycket stark efterfrågan för de tjänster vi erbjuder på marknaden. Nya kvadratmetrar är en utmaning för oss och vi sätter stort värde på det förtroende staden gett oss i att utveckla detta område. Nu fortsätter vi arbetet mot att möta framtida krav om hållbarhet och effektivitet, vi som logistikbolag måste vara en del av samhällsutvecklingen och ta vårt ansvar för en smartare konsumtion genom bättre logistik, säger Johan Kallin, vd för Nowaste Logistics.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige