Image
Acrinova utvecklar fastigheten Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg till att även inkludera en restaurangdel för Max Burgers.

25-årigt avtal när Acrinova utvecklar i Helsingborg

Uthyrning På handelsfastigheten Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg planerar Acrinova att utveckla en befintligt lokal till hyresgästen Max Burgers. Lokalen omfattar 516 kvadratmeter och anpassas för restaurang med drive through och uteservering. Arbetet påbörjas i slutet av sommaren med planerat färdigställande under våren 2025. Avtalet omfattar 25 år.


Instabee utökar med 4 000 kvadratmeter hos Wihlborgs.

Instabee utökar med 4 000 kvadratmeter hos Wihlborgs

Uthyrning Logistikföretaget Instabee har tecknat avtal om ytterligare 4 000 kvadratmeter i fastigheten Bunkagården Västra 8 på Ättekulla industriområde i Helsingborg.


Helsingfors.

Slättö gör miljardförvärv – dubblar portföljen

Transaktioner Fonder förvaltade av Slättö har, genom två separata transaktioner, avtalat om att förvärva två bostadsportföljer i Finland till ett totalt transaktionsvärde av cirka 1,5 miljarder kronor. Förvärven görs tillsammans med finska institutionella investerare som medinvesterare.


Södergatan 15 i Helsingborg.

IWG öppnar nya workspaces i Skåne

Uthyrning International Workplace Group öppnar två flexibla arbetsplatser i Malmö och Helsingborg. Nyöppningarna är tänkta att möta den ökande efterfrågan i området.


Hem & Hyra rapporterar att Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg.

Här har Oscar Properties övergett sina hyresgäster

Bolag Krisande Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg rapporterar Hem & Hyra. Det finns inte längre någon förvaltare som sköter om fastigheterna som ägs av det konkurshotade bolaget och ingen städar, hämtar sopor eller åtgärdar felanmälningar. Hyresgästerna får heller inte tag på fastighetsägaren, skriver Hem & Hyra.


SLP tecknar nytt avtal i Helsingborg.

SLP bygger till 3 000 kvadratmeter i Helsingborg

Uthyrning SLP förvärvade fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg i december 2022 där den nuvarande byggnaden på fastigheten, som är fullt uthyrd, uppgår till 15 600 kvadratmeter där merparten hyrs av två hyresgäster. Byggnaden kommer nu utökas med 3 000 kvadratmeter när delar av en byggrätt på fastigheten nyttjas då avtal tecknats med en av de befintliga hyresgästerna.


Granitor säljer i Helsingborg

Transaktioner CBRE var rådgivare åt Granitor Properties när de avyttrade den egenutvecklade fastigheten Prisman 4 i Helsingborg.


Catena förvärvar nybyggd logistikfastighet för 398 miljoner.

Catena förvärvar nybyggd logistikfastighet för 398 miljoner

Transaktioner Catena har tecknat avtal med DSV Road Holding A/S om förvärv av en fastighet i Helsingborg via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 398 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Niki Radjenovic, fastighetschef för Willhem i Helsingborg.

Willhem flyttar till nya lokaler på Söder i Helsingborg

Uthyrning Willhem i Helsingborg flyttar till nya lokaler på Söder. Anledningen är, enligt Willhem, för att komma närmare sina kunder och många av fastigheterna.


Visionsbild av nya Oceanbadet i Helsingborg.

Peab projekterar nya Oceanbadet i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Peab har tecknat samverkansavtal med Helsingborgs stad om att påbörja projekteringen av Oceanbadet, det nya badhuset i Oceanhamnen i Helsingborg.


Helsingborgs nya stadsplan söderut.

Helsingborgs nya översiktsplan ett steg närmare igångsättande

Bygg/Arkitektur Översiktsplanen Stadsplan södra staden gäller den långsiktiga planeringen för södra Helsingborg och dess utveckling fram till 2050. Bland förslagen finns en helt ny stadsdel närmare Öresund, flytt av containerhamnen och järnvägstunnlar mellan Helsingborg och Helsingör. Under samrådsperioden 5 februari–7 april 2024 har allmänheten, verksamheter och myndigheter nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.


Wihlborgs fastighet Posten 1 i Helsingborg.

Djursjukhus flyttar in i postterminalen

Uthyrning Under hösten 2024 öppnar Awake Djursjukhus i Wihlborgs fastighet, tillika den tidigare postterminalen (Posten 1) i Gåsebäck i södra Helsingborg. Den stora efterfrågan på kvalificerad veterinärvård ligger bakom expansionen. Avtalet omfattar 2 000 kvadratmeter och 15 år.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sålt fastigheter för 207 miljoner i fem olika affärer under Q4 2023

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av två fastigheter samt avyttrat och frånträtt fyra fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde var 207 miljoner kronor vilket inneburit en rabatt om cirka en procent jämfört med bokfört värde och en värdeförändring under innehavstiden på plus 28 miljoner kronor. Frånträde har skett av fyra fastigheter och de övriga kommer att frånträdas Q1 2024.


RO-Gruppen Wihlborgs Värjan 12.

Wihlborgs och RO-gruppen bygger tillsammans i Helsingborg

Bygg/Arkitektur RO-Gruppen ska i samverkan med fastighetsbolaget Wihlborgs utföra en om- och tillbyggnation av en fastighet på Berga Företagsområde, industriområdet strax norr om Helsingborg centrum.


Helsingborg Central.

Här är Helsingborgs största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de största fastighetsägarna i Skånes tre folkrikaste städer. Här är de som äger mest i Helsingborg.


Hyresgästföreningen flyttar in hos Jefast.

Hyresgästföreningen blir hyresgäst hos Jefast

Uthyrning Hyresgästföreningen har sitt huvudkontor i Helsingborg och våren 2024 flyttar organisationen till cirka 1 200 kvadratmeter stort kontor hos Jefast vid Mäster Palms Plats.


SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.

SLP tecknar femårigt hyresavtal med ny hyresgäst i Helsingborg

Uthyrning Swedish Logistic Property har tecknat ett hyresavtal med en ny hyresgäst, TR Electronic, i fastigheten Kruthornet 3 i Helsingborg. Avtalet löper på fem år och årshyran är cirka 700 000 kronor för lokalen på drygt 660 kvadratmeter.


Rubinen 1.

Wihlborgs hyr ut stort i Helsingborg

Uthyrning Wihlborgs hyresgäst Nowaste Logistics tecknar avtal om ytterligare 6 900 kvadratmeter i Rubinen 1 på Väla södra i Helsingborg.


Tycho Braheskolan, med staty av herr Brahe själv i förgrunden.

NCC renoverar Tycho Braheskolan i Helsingborg

Bygg/Arkitektur NCC ska tillsammans med Helsingborgs stad utföra ombyggnadsarbete på gymnasieskolan Tycho Braheskolan. Projektet är en del av ett strategiskt partneringsamarbete, där parterna i ett första skede tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris.


Ett av SLPs lager.

SLP förlänger ytterligare ett hyresavtal i Helsingborg

Uthyrning SLP har tecknat ett nytt hyresavtal med befintlig hyresgäst i fastigheten Aggregatet 4 i Helsingborg. Befintligt hyresavtal om 4 500 kvadratmeter, som omfattar hela fastigheten, förlängs därmed med 3,5 år. I samband med förlängningen avtalas även om utökning av bashyra för solceller.