Image
Catena hyr ut till Alvestaglass i Väsjö.

Catena hyr ut 6 700 kvadratmeter i Växjö

Uthyrning I västra delen av Växjö, i närheten av flygplatsen och vid väg 25 hyr Catena ut till det expansiva bolaget Alvestaglass.


Helén Lindskog blir ny affärscontroller på Catena.

Catena hämtar affärscontroller från Swedbank

Karriär Helén Lindskog är ny affärscontroller på Catena, med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning.


Benny Thögersen.

Catena ökar förvaltningsresultatet med 15 procent

Bolag Catena visar en stark start på året med ett fortsatt stabilt kassaflöde under det första kvartalet. Aktiv projektutveckling över tid och lägre räntekostnader är två faktorer som bidrar till det goda resultatet.


Catena bygger på Postnord i Katrineholm.

Catena bygger nytt i Katrineholm till Postnord

Uthyrning Catena uppför en ny logistikanläggning i anslutning till Katrineholm logistikcentrum för uthyrning till Postnord.


Gustaf Hermelin.

Därför säljer Hermelin i Catena

Bolag För Fastighetssverige berättar Gustaf Hermelin varför han sålt cirka en fjärdedel av sitt innehav i Catena – och vad som komma skall med brodern Christian: "Vill jobba med helheten och att skapa sammanhang".


Tove Palm.

Ny hållbarhetsansvarig på Catena

Bolag Tove Palm blir hållbarhetsansvarig på Catena. Den nyinrättade tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och driva bolagets samlade hållbarhetsarbete.


Catena, med vd Benny Thögersen, bygger nytt på Logistikposition Tostarp.

Catena bygger nytt för 250 miljoner

Uthyrning Catena har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Postnord och investerar 250 miljoner kronor i en ny terminal på Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Därmed inleds den fjärde etableringen på området.


Benny Thögersen.

Catena: Kraftig utdelningshöjning

Bolag Catenas förvaltningsresultat stiger med 30 procent och bolaget höjer utdelningen med 28 procent till 5,75 kronor per aktie (4,50).


Så ska han leda Catena i Malmö

Karriär Jörgen Eriksson tar över som Catenas nya regionchef i Malmö efter Christian Berglund. Så ska han göra nu när han tar över stafettpinnen.


Catena utser ny regionchef i Malmö

Karriär Jörgen Eriksson är utsedd till ny regionchef för Malmö och tillträder idag sin nya tjänst.


Regionchef lämnar Catena

Karriär Christian Berglund, Catenas regionchef i Malmö och Jönköping, lämnar bolaget.


Catena hyr ut mer och bygger nytt åt Nowaste i Helsingborg.

Catena bygger ut – investerar 100 miljoner

Uthyrning Catena investerar nu 101 mijoner kronor i en andra etapp på Logistikposition Tostarp i Helsingborg där Nowaste Logistics AB redan finns med verksamhet.


Catena köper i Umeå

Transaktioner Catena köper fastigheten Lagret 1 i Umeå av Klockarbäcken Property Investment AB till ett värde av 174 miljoner kronor. Postnord är hyresgäst i fastigheten som säljs.


Catenas substans 165 kronor

Bolag Catena redovisar förbättrade driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Förvaltningsresultatet för niomånadersperioden ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2017.


Catena köper mark i Ängelholm

Transaktioner Catena har tecknat avtal med en privat markägare om förvärv av 600 000 kvadratmeter mark i anslutning till E-City Engelholm.


Catena utökar beståndet i Helsingborg

Transaktioner Benzlers säljer en industrifastighet i södra Helsingborg till Catena.


Catena köper logistikmark söder om Stockholm

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Smedberg Logistik- & Industrimark om förvärv av 450 000 kvadratmeter mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun.


Catena trimmar portföljen

Transaktioner Catena har under sommaren genomfört ett antal mindre affärer.


Det är planen för logistiklagret i Huddinge

Bolag Huddinge Regulatorn 2 har nyss avyttrats helt från Catena till WA Fastigheter med motiveringen att ytan på drygt 45 000 kvadratmeter inte längre lämpar sig för logistiklager. Så kan ytan nyttas istället.


Catena säljer resterande del av fastighet i Huddinge

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att avyttra den resterande ägarandelen av fastigheten Huddinge Regulatorn 2 till WA Fastigheter. Fastigheten bedöms, av Catena, ha ett läge som på sikt inte lämpar sig för logistiklager.