Image

Catena köper i Helsingborg

Transaktioner Catena köper Allers tryckeri i Helsingborg för 102 miljoner kronor.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Catena handlas till rabatt

Bolag Catenas substansvärde i Q3-rappoten uppgår till 132,80 kronor (108,60). På onsdagen stängde Catena-aktien på 127,75 kronor.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Catena tar in 330 miljoner i riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Catena har nyemitterat 2,5 miljoner aktier till kursen 132 kronor genom ett så kallat accelerated book building-förfarande.


Catena rekryterar vice vd

Karriär Catena rekryterar en vice vd med erfarenhet av högautomatiserade logistiksystem.


Catena köper terminalfastighet av Postnord

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att köpa en terminalfastighet i Östersund av Postnord. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 56 miljoner kronor.


Fastighetsmarknadsdagen Örebro

Hermelin: Jag ser fram emot att träffa branschen i Örebro

Fastighetsmarknadsdagen Örebro Den 13 oktober är det dags för premiärupplagan av Örebros nya mötesplats för fastighetsbranschen. En av talarna är Catenas vd Gustaf Hermelin.
- Örebro-regionen är mycket viktig för oss och jag ser verkligen fram emot seminariet, säger Gustaf Hermelin.


Catena hyr ut till Mathem i Burlöv.

Catena hyr ut till Mathem

Uthyrning Catena har beslutat att investera ytterligare cirka 20 miljoner kronor i fastigheten Burlöv Tågarp 16:17 i utkanten av Malmö. Investeringen möjliggör en nyuthyrning till Mathem på drygt 8 000 kvadratmeter på ett treårigt hyresavtal. Årshyran kommer att uppgå till cirka sex miljoner kronor.


Catena storsatsar i Örebro

Transaktioner Catena går in i ett gemensamt bolag med två andra aktörer med avsikt att utveckla ett stort markområde i Örebro.
Catena beräknar att vid full utbyggnad av området kommer investeringen uppgå till cirka två miljarder kronor.


Catena gör bytesaffär med Malmö kommun

Transaktioner Catena har gjort en villkorad överenskommelse med Malmö kommun där man säljer två fastigheter och förvärvar tre.


Första spadtaget för ny logistikbyggnad i Nässjö

Bygg/Arkitektur Den första juni tas det första spadtaget för Catenas nya logistikfastighet i Logistic Park Nässjö.


Catena hyr ut 7 000 kvadratmeter i Malmö

Uthyrning Catena har tecknat ett tioårigt avtal med Espresso House, som hyr 7 000 kvadratmeter i utkanten av Malmö.


Catena har 220 000 kvadratmeter vakans

Bolag Catena har efter sammanslagningen med Tribona 220 000 kvadratmeter vakanta ytor. Ambitionen är att halvera vakansen till nästa sommar, enligt Q1-rapporten.


Serneke utför markarbete åt Catena i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Serneke Anläggning har fått i uppdrag att utföra markarbeten för Queenswall i det nya e-handelsklustret E-City utanför Ängelholm. Ordervärdet uppgår till cirka 22 miljoner kronor.


Catena säljer fastighet i Partille

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Svenska Hus om att avyttra fastigheten Partille 11:24 strax öster om Göteborg.


Catena bygger och hyr ut i Nässjö

Uthyrning Catena har tecknat ett hyresavtal om cirka 6 700 kvadratmeter med Höglands Logistik i Nässjö.


Catena bygger logistikbyggnad åt Boozt i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Catena AB har genom dotterbolaget Queenswall AB tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt om 43 500 kvadratmeter med Boozt Fashion AB.


Oförändrad utdelning för Catena

Bolag Catenas förvaltningsresultat för 2015 ökade till 259,3 miljoner kronor (204,9).
Utdelningen blir oförändrad, 3,00 kronor.


Tribona: Sista handelsdag 22 februari

Bolag Catena har nu 94,5 procent av aktierna i Tribona och påkallar tvångsinlösen inom kort.
Sista handelsdag i Tribona-aktien blir den 22 februari.