Image

Catena renodlar – säljer del av fastighet i Huddinge

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Regulatorn 2 till WA Fastigheter. Försäljningen görs eftersom Catena bedömer att fastigheten på sikt inte lämpar sig för logistikändamål och därmed saknar strategisk betydelse för bolaget.
Publicerad den 24 Februari 2017
Gustaf Hermelin. Bild: Catena
Gustaf Hermelin.

Catena har tecknat avtal om försäljning av 50 procent av bolaget Catena Regulatorn AB med fastigheten Regulatorn 2 i Huddinge. Fastigheten ligger i anslutning till Flemingsbergs station och området kring fastigheten håller på att transformeras och kommer inom några år bestå av blandstad med bostäder, varför fastigheten på sikt lämpar sig för annat ändamål än Catenas kärnverksamhet, logistik. Köpare är WA Fastigheter AB och tillträdet till aktierna sker denna dag. Affären sker som en bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 365 miljoner kronor för hela fastigheten. Köpeskillingen för 50 procent av aktierna uppgår till cirka 77 miljoner kronor. Transaktionen innebär en redovisningsmässig avyttring av hela innehavet vilket ger Catena en realisationsvinst om 10 miljoner kronor före skatt under första kvartalet. Det kvarvarande 50-procentiga innehavet redovisas som intressebolag till verkligt värde per transaktionsdagen.

Byggnaden har en uthyrningsbar yta om drygt 45 000 kvadratmeter bestående av logistikytor, en mindre del kontor och övriga ytor. Markarealen uppgår till 62 000 kvadratmeter. Byggnaden är uppförd under 60- och 70-talet och innehåller idag ett större antal hyresgäster. Fastigheten har en årlig hyresintäkt om drygt 32 miljoner kronor och är i dagsläget nästan fullt uthyrd.

– Då området kring fastigheten håller på att förändras är vi glada att nu ha hittat en samarbetspartner som kan hjälpa till att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Affären är därför helt i linje med våra ambitioner att länka Skandinaviens godsflöden genom att erbjuda för logistik anpassade anläggningar och frilägger även resurser för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar, säger Catenas vd Gustaf Hermelin.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Just nu: Även Oscar Properties andra rekonstruktionsansökan avslås

Juridik Idag hölls det konkursförhandling kring Oscar Properties och tingsrätten meddelar Fastighetssverige att något beslut om konkurs inte har tagits. Däremot kan Fastighetssverige berätta att även bolagets andra ansökan om rekonstruktion har avvisats av tingsrätten, på liknande grunder som den första ansökan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige