Image
Ökande förvaltningsresultat men minskande årsresultat för Catena.
Ökande förvaltningsresultat men minskande årsresultat för Catena. Bild: Catena

Catena ökar förvaltningsresultatet – föreslår höjd utdelning

Bolag Med emissionen och förvärven som genomfördes under årets sista kvartal säger sig Catena ta klivet in i 2023 med en stark ställning. Bolaget redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Publicerad den 22 Februari 2023

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten så här:
– Att Catena i dessa turbulenta tider har lyckats stärka sin position och samtidigt ha förmåga att stötta våra kunders tillväxtplaner är ett styrkebesked och resultatet av ett långsiktigt arbete och av vårt fokus att äga de bästa logistikfastigheterna.

Saxat ur bolagets bokslutskommuniké:
Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 544 Mkr från fjolårets 1 387.
Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 220 Mkr (1 095).
Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 954 Mkr (824).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 865 Mkr (2 340).
Årets resultat minskade till 1 996 Mkr (2 692) motsvarande ett resultat per aktie om 44,68 kr (66,63). Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 371,39 kr (323,74).
Styrelsen föreslår en utdelning på 8,26 kr (8,00) per aktie, motsvarande en ökning om 3 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,13 kr.

– Under fjärde kvartalet genomförde vi en riktad emission om 1,6 Mdkr i syfte att kunna agera på attraktiva möjligheter inom tre områden; energi, projekt och förvärv. Samtliga tre delar möjliggör lönsam tillväxt samtidigt som vi via starka kassaflöden och en låg belåningsgrad kan bibehålla en robust finansiell ställning, säger Jörgen Eriksson.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Kommer inte bygga på spekulation"

Bolag Catena sitter på en stor projektportfölj. Men trots att man gjort ett rekordår håller man igen på projektstarter – särskilt under den tid det tar för hyresgäster att komma till beslut om lokalbehov och avtal, berättar vd Jörgen Eriksson under bolagets bokslutspresentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige