Image
Ulrika Hallengren.
Ulrika Hallengren. Bild: Axel Ohlsson

Wihlborgs: Fortsatt stark uthyrning – förvaltningsresultat upp 20 procent

Bolag Wihlborgs förvaltningsresultat för Q3 ökar med 20 procent från 372 till 446 miljoner kronor. För niomånadersperioden är ökningen 25 procent.
Publicerad den 24 Oktober 2019

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 218 Mkr (1 997)
• Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 615 Mkr (1 462)
• Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 1 318 Mkr (1 051)
• Periodens resultat uppgår till 1 377 Mkr (1 469), motsvarande ett resultat per aktie om 8,56 kr (9,56)

Vd Ulrika Hallengren:
– Vi kan konstatera att efterfrågan på våra marknader fortfarande är hög. Våra kunder fortsätter att uppvisa god aktivitet och framtidstro, även om faktorer i omvärlden pekar på att vi går mot en avmattning i tillväxten. Vår nettouthyrning i det tredje kvartalet uppgick till 28 Mkr vilket taktar väl mot de höga 30 Mkr vi uppnådde under andra kvartalet.

– Danmark och Köpenhamnsregionen har under ett antal år visat en lägre tillväxt än vi sett i Sverige, men det är värt att notera att vi där inte ser några tecken på konjunkturförsvagning. Vi har under sommaren hyrt ut ca 25 000 kvadratmeter i vårt danska bestånd till ett antal olika hyresgäster, däribland Assa Abloy, RTC Transport A/S och Scandinavian Tobacco Group. Våra vakanser, framför allt vad gäller kontor i Malmö och Helsingborg, är sedan en tid på mycket låga nivåer och den goda nettouthyrningen ger oss en stark position för kommande år. Vi lyckas dra nytta av den goda marknaden och i lika bestånd har vi en god tillväxt i hyresvärdet, +3,9 procent för hela portföljen exklusive projekt. Sammantaget, inklusive förvärv och försäljningar, ökade hyresintäkterna i det tredje kvartalet med 11 procent, driftsöverskottet med 9 procent och förvaltningsresultatet med 20 procent.

– Även om konjunkturen kan mattas av verkar vi på en växande marknad. Vi har ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet och vi är övertygade om att vårt strategiska fokus kommer att fortsätta gynna utvecklingen av bolaget.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige