Image
Einar Janson, vd Titania.
Einar Janson, vd Titania. Bild: Titania

Titania siktar på åtta miljarder

Bolag Styrelsen för Titania har beslutat om nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy.
Publicerad den 24 September 2021

Operativa mål:
• Från och med år 2022 ska Titania-koncernen över tid genomföra byggstart av minst 500 bostäder per år.
• Koncernen ska via avtal med markägare eller egna markförvärv i kombination med kommunala markanvisningar eller planbesked säkerställa start av framtagande av minst 500 nya byggrätter för bostäder årligen.
• Hyresintäkter från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 70 procent av koncernens totala hyresintäkter.
• År 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder kronor.

Finansiella mål
• Hänförligt till stamaktieägare ska substansvärdet per aktie långsiktigt öka med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.
• Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på koncernens tillgångar.
• Soliditeten på koncernnivå ska långsiktigt inte understiga 25 procent.
• Räntetäckningsgraden på koncernnivå ska långsiktigt överstiga 1,5 ggr.

Utdelningspolicy
• Titanias övergripande mål är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Titania avser därför att inte att ge någon aktieutdelning under de närmaste åren då överskott från verksamheten kommer gå till att påbörja fler produktionsprojekt samt till att förvärva fler fastigheter och projekt.

Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med koncernens vd Einar Janson som majoritetsägare. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige