Image
Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.
Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter. Bild: Nicklas Tollesson.

Svenska Handelsfastigheter emitterar gröna obligationer för 1,2 miljarder

Ekonomi/Finansiering Emitterar gröna obligationer för sammanlagt 1 200 miljarder kronor, varav 900 miljoner kronor med slutligt förfall den 3 juni 2025.
Publicerad den 28 Maj 2021

Samtliga emissioner är seniora, icke säkerställda lån.

En tvåårig obligationsemission från april 2021 utvidgades med ytterligare 300 miljoner kronor till en kupong om tremånaders Stibor + 115 baspunkter och med förfall 4 maj 2023.

En rörlig fyraårig emission om 600 miljoner kronor skedde till en kupong om tremånaders Stibor + 150 baspunkter samt en fast fyraårig emission om 300 miljoner kronor till 174,3 baspunkter. Båda de senare lånen har förfallodag 3 juni 2025.

Likviddag för samtliga tre lån är 3 juni 2021.

Efter emissionen har Svenska Handelsfastigheter en utestående stock om totalt 2,62 miljarder kronor i gröna obligationer. Emissionen görs inom ramen för det MTN-program som bolaget etablerade 2020 med en total låneram om 3,0 miljarder kronor för upplåning i obligationsmarknaden. Ramverket möjliggör emissioner av gröna obligationer.

Emissionerna av gröna obligationer är en del i Svenska Handelsfastigheters arbete med att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige