Image

Stor orderingång för Peab

Bolag Peab redovisar ett lägre resultat än förväntat för årets första kvartal. Däremot är orderingången överraskande bra, och aktiekursen sjönk bara med 0,3 procent.
Publicerad den 11 Maj 2011
Mats Paulsson levererade sin sista delårsrapport i går. Nu tar Jan Johansson över. Bild: Peab. Bild: Skistar
Mats Paulsson levererade sin sista delårsrapport i går. Nu tar Jan Johansson över. Bild: Peab.

Peabs resultat före skatt landade på 74 miljoner kronor (104), mycket sämre än de 169 miljoner som analytikerna som SME Direkt haft kontakt med hade förutspått.
Däremot var orderingången mycket större än förväntat. Den ökade med 20 procent till 10 306 miljoner kronor (8 591), jämfört med förväntade 8 453 miljoner kronor.
Den operativa nettoomsättningen ökade med 22 procent till 8 797 miljoner kronor (7 189).
- Första kvartalet är säsongsmässigt Peabs svagaste och för årets första tre månader var vinterpåverkan för produktionen mer kännbar än normalt i form av ökade kostnader. Upparbetning på order tagna i en sämre konjunktur med lägre marginaler har påverkat lönsamheten, skriver avgående (det här är hans sista kvartalsrapport) vd Mats Paulsson i vd-kommentaren.
- Orderingången var stark under första kvartalet och uppgick till 10 306 miljoner kronor jämfört med 8 591 miljoner kronor för första kvartalet 2010. Ökningen är bred och märks inom alla produktsegmenten även om det är tydligast vad gäller bostadsproduktionen och inom anläggning.
- Orderstocken ökade och uppgick till 29,7 miljarder kronor jämfört med 27,1 miljarder kronor vid utgången av 2010. Under första kvartalet har vi sålt 589 (598) egenutvecklade bostäder och produktionsstartat 486 (558). Med en andel sålt på 80 procent (75) i vår pågående bostadsproduktion och med en hög efterfrågan har vi goda förutsättningar att öka takten i påbörjandet av nya projekt.
- Efterfrågan på bostäder förklaras av flera faktorer såsom demografi, konjunkturläge, ränteläge och tillgången till bostadskrediter. Sammantaget pekar detta på en fortsatt god efterfrågan på bostäder med olika typer av upplåtelseformer.
Styrelsen har beslutat att utnyttja mandatet från årsstämman och förvärva maximalt två miljoner egna B-aktier. Peabs innehav av egna aktier uppgår till 9,3 miljoner B-aktier, motsvarande 3,1 procent av kapitalet. Bolaget har mandat att återköp maximalt 10 procent av kapitalet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De har suttit längst på vd-stolen

Lista Rekryteringarna till vd-stolarna som skedde mellan 2016-2019 verkar fortfarande hålla. Fastighetssverige har kartlagt hur länge vd:arna har haft sina uppdrag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige