Image

Stenvalvet hyr ut till Region Jämtland Härjedalen

Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Jämtland Härjedalen på cirka 1 300 kvadratmeter i fastigheten Lagmannen 6 i Östersund.
Publicerad den 28 September 2015

Delar av Region Jämtland Härjedalens administration kommer att sitta i fastigheten.

- Fastigheten Lagmannen 6 kommer i stort sett att vara fullt uthyrd i och med uthyrningen till Region Jämtland Härjedalen. Vi är mycket glada för att de har valt vår fastighet för sin verksamhet och vi önskar dem välkomna till Lagmannen, säger Stenvalvets regionchef Peter Högberg.

Region Jämtland Härjedalen kommer att flytta in i lokalerna den 1 oktober och fastigheten Lagmannen 6 kommer att ha en uthyrningsgrad på 97 procent i och med tecknandet av hyresavtalet.

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige. Stenvalvet äger fastigheter för cirka 6 900 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige