Image

Peab sjösätter omfattande åtgärdsprogram

Bolag I Peabs Q2-rapport belastas resultatet av en engångskostnad på -920 miljoner kronor. Denna omfattar både rörelsekostnader för ett nytt åtgärdsprogram – som bland annat innebär att mer än 100 tjänstemän får gå – och en uppdaterad bedömning av resultatet i projektet Tele 2 Arena samt projektnedskrivningar i ytterligare tre byggprojekt.
Publicerad den 20 Augusti 2013

Det operativa rörelseresultat uppgick till -478 miljoner kronor (217) för årets första halvår.

Peab organiserar nu om verksamheten för att nå en ökad lönsamhet.

De årliga besparingarna till följd av åtgärdsprogrammet förväntas uppgår till 350 miljoner kronor per år från 2014.

Av Peabs fyra affärsområden har ett, affärsområde Bygg, under en period haft otillräcklig lönsamhet. Därför genomför Peab nu en omfattande och nödvändig effektivisering av den nordiska byggverksamheten. Förändringen innebär att de tidigare åtta divisionerna och 30 regionerna ersätts av 12 regioner i Sverige, två i Norge och två i Finland.

Resultatet blir en lokal organisation med fokus på kunder, medarbetare och produktion. För att öka specialiseringen och därmed skapa en ökad kostnadseffektivitet kommer bostadsproducerande regioner att skapas i Stockholm/Mälardalen, Göteborg samt i Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten kommer att bedrivas i en rikstäckande region med huvudfokus på storstadsområdena.

All projektutveckling av bostäder kommer att flyttas till affärsområde Fastighetsutveckling.

Verksamheten i Norge kommer att bedrivas genom två regioner som integreras fullt ut i styrmodellen för affärsområde Bygg. Det har därför överenskommits att Petter Moe lämnar sitt uppdrag som chef för Peab i Norge och ersätts av två regionchefer.

Även verksamheten i Finland kommer att bedrivas genom två regioner som integreras fullt ut i styrmodellen för affärsområde Bygg. Petri Suuperko lämnade sitt uppdrag som chef för Peab i Finland tidigare i år och ersätts av två regionchefer.

Vidare förstärks ledningen för affärsområde Bygg. Den 20 juni tillträdde Roger Linnér som affärsområdeschef för Bygg och tillika produktionschef, COO, i koncernen. Anders Bergeling, som arbetat i Peab sedan 1998, och Peter Hårte, som arbetat i Peab sedan 1997, har utsetts till biträdande affärsområdeschefer med ett uppdelat ansvar för de svenska 12 regionerna. Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) Niclas Winkvist, som arbetat i Peab sedan 1995, har även utsetts till tillförordnad biträdande affärsområdeschef med ansvar för regionerna i Norge och Finland.

Åtgärdsprogrammet innebär att Peab införlivar all bostadsutveckling i det tidigare affärsområdet Fastighetsutveckling, som namnändras till affärsområde Projektutveckling. Affärsområdet kommer således att omfatta all Peabs utveckling avseende bostäder och fastigheter inklusive den kapitalbindning som är kopplad till projektutveckling.

Tomas Anderson, tidigare chef affärsområde Fastighetsutveckling, har utsetts till chef affärsområde Projektutveckling. Affärsområdet kommer ha två avdelningar, en för bostadsutveckling och en för fastighetsutveckling. Anders Hylén, tidigare chef för affärs- och bostadsutveckling inom affärsområde Bygg har utsetts till chef för Bostadsutveckling och Nils Olof Nilsson, tidigare vd för Peab PGS AB, har utsetts till chef för Fastighetsutveckling. Detta innebär att affärsområdena Bygg och Anläggning framöver kommer att omfatta ren entreprenadverksamhet.

Peabs byggsystem för bostadsproduktion har hittills bedrivits inom Peab PGS AB och inom Skandinaviska Byggelement AB (inkl. Lättklinkerbetong AB). I samband med att den nya affärsmodellen börjar gälla kommer dessa enheter att samordnas under gemensam ledning inom affärsområde Industri. Inge Andersson, idag vd för Skandinaviska Byggelement AB, har utsetts till chef för den samordnande verksamheten Byggsystem inom affärsområde Industri. Samordningen syftar till att skapa förutsättningar för att vidareutveckla och ytterligare sänka produktionskostnaderna för byggsystem och därmed kunna möta marknadens efterfrågan på kostnadseffektiva produkter, bland annat bostäder för unga människor.

Tre samordningsansvariga har utsetts med uppdrag att oavsett affärsområde samordna verksamheten i de tre storstadsregionerna. Tomas Anderson blir ansvarig för Stockholm, Peter Hårte för Göteborg och Nils Olof Nilsson för Malmö.

En ny koncernfunktion för koncerninterna tjänster gällande ekonomiadministration, löneadministration och IT-drift inrättas. Jan Persson, idag chef för operativ ekonomi, har utsetts till chef för Peab Support. Syftet med Peab Support är att tillhandahålla administrativa tjänster kostnadseffektivt och kvalitativt på nordisk bas.

Åtgärdsprogrammet syftar primärt till att skapa en kostnadseffektiv organisation. Bedömd övertalighet efter genomfört åtgärdsprogram bedöms i dagsläget uppgå till överstigande 100 tjänstemän.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Björn först i Europa med generativ AI i fastighetsbranschen

Teknik De tre senaste åren har Björn Andrén studerat på Kungliga Tekniska Högskolan, men det var när master-arbetet började närma sig som han började fundera på om det inte borde gå att applicera generativ AI på felanmälningsproblem inom fastighetsbranschen – en bransch där verklighet och dokumentation ofta ser väldigt olika ut. – Den verkliga världen speglas inte alltid i dataunderlaget, berättar Björn Andrén för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige