Image
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa. Bild: Nyfosa

Nyfosa genomför nyemission – avyttrar inte sin andel i Söderport

Bolag Nyfosa genomför riktad nyemission av 17 miljoner stamaktier och tillförs cirka 1,7 miljarder kronor – kvarstår som ägare i Söderport-JV:t efter emissionen.
Publicerad den 17 Maj 2024

Nyfosa har slutfört ett accelererat book building-förfarande och beslutat om en riktad nyemission av 17 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 102 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 0,3 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste tio handelsdagarna (102,33 kronor) och en rabatt om 3,7 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 16 maj 2024 (105,90 kronor), samt en premie på 7,6 procent mot EPRA NRV per aktie i Nyfosa, vilket uppgick till 94,81 kronor den 31 mars 2024. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cliens Kapitalförvaltning och Clearance Capital Limited samt de befintliga aktieägarna AB Sagax, Swedbank Robur och Länsförsäkringar Fonder deltog i emissionen.

Nyfosa är ett opportunistiskt fastighetsbolag med fokus på kassaflödestillväxt och skapande av aktieägarvärde. Bolagets förvaltningsresultat har under perioden 2018 – 2023 haft en årlig genomsnittlig tillväxt om elva procent per aktie. För 2024 beräknas förvaltningsresultatet uppgå till 1,2 miljarder kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2024.

Bedömningen är att nuvarande marknad kan leda till ökad transaktionsaktivitet. Nyfosa avser att använda likviden från emissionen för att upprätta en mer flexibel och balanserad kapitalstruktur och därmed samtidigt skapa beredskap för nya investeringsmöjligheter.

Styrelsen bedömer att emissionen kommer att leda till ett ökat förvaltningsresultat och kassaflöde per aktie. Emissionen bedöms således vara värdeskapande för Nyfosas aktieägare.

Till följd av emissionen har styrelsen, i samband med den tidigare kommunicerade strategiska översynen avseende ägandet av Söderport Property Investment AB, bedömt att det mest värdeskapande alternativet för bolagets aktieägare är att kvarstå som 50-procentig ägare av Söderport. Styrelsen bedömer att Söderport har goda framtidsutsikter och kommer att fortsätta bidra till Nyfosas resultat och kassaflöde.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige