Image
Niclas Bergman, vd för Nivika.
Niclas Bergman, vd för Nivika. Bild: Nivika

Nivika genomför företrädesemission på 511 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Nivika genomför en företrädesemission på cirka 511 miljoner kronor och emissionen är fullt garanterad. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning, genomföra en förtida återbetalning av utestående obligationslån och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt. Nivika fortsätter samtidigt sin strategiska översyn och geografiska konsolidering av fastighetsportföljen.
Publicerad den 22 September 2023

Varje aktie som innehas på avstämningsdagen ger en teckningsrätt. 13 teckningsrätter ger rätt att teckna tre nya aktier. Teckningskursen är satt till 28,40 kronor. Gårdagens stängningskurs var 32,60 kronor. Sista dag för handel i inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 10 november. Teckningsperioden löper under perioden 16-30 november.

Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 34,4 procent. Flera stora aktieägare har åtagit sig att teckna sin pro rata-del. Vidare har storägarna Santhe Dahl Invest samt Husleden Förvaltning åtagit sig att garantera resterande del av emissionen, uppgående till cirka 65,6 procent av emissionen.

– Nuvarande marknadsklimat innebär både utmaningar och möjligheter för fastighetssektorn. Nivika har under den senaste tiden arbetat hårt med att anpassa bolaget till rådande förutsättningar genom att förädla och renodla vårt bestånd men även genom en riktad nyemission. Genom den föreslagna företrädesemissionen kommer Nivika bli helt finansierad av nordiska banker som har förlängt och utökat sina kreditfaciliteter till bolaget vilket kommer ge oss utrymme att dra nytta av värdeskapande möjligheter samtidigt som vi stärker vår värdeproposition till både aktieägare och banker, säger Niclas Bergman, vd i Nivika.

I samband med detta har bolaget refinansierat och utökat sina kreditfaciliteter hos Nordea, SEB och Danske Bank. Företaget har även spikat nya finansiella mål, se separat nyhet.

Emissionen behöver klubbas vid en extra stämma den 26 oktober.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Sannolikt med sprickande bostadsbubbla: "Politiken måste desarmera krisen"

Bostäder Hur måste eller bör bostadspolitiken förändras och vad är solidarisk bostadspolitik? Det har en grupp på sex forskare har kartlagt i boken "Kris i bostadsfrågan". Fastighetssverige ringde upp en av forskarna för att höra vad de kommit fram till.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige