Image
Sverker Källgården.

Så ska Nivika ta nästa steg med Sverker Källgården i vd-stolen

Bolag Sverker Källgården är tillbaka i hetluften och blir ny vd för Nivika. För Fastighetssverige berättar Sverker Källgården varför han ser bolaget som en perfekt matchning, hur Nivika ska gå framåt med honom som vd, om att ha grundaren och tidigare vd:n Niclas Bergman kvar i en operativ roll i bolaget och varför han tycker att bolaget står väl rustade för att växa i rådande marknadsklimat.


Nivika utser Sverker Källgården till ny vd

Bolag Styrelsen för Nivika Fastigheter har utsett Sverker Källgården till ny vd för bolaget. Han tillträder sin nya roll den 1 juni 2024.


Fastigheten Verkstaden 4 6, som Nivika nu köpt.

Nivika förvärvar två kommersiella fastigheter i Ulricehamn

Bolag Nivika har förvärvat två kommersiella fastigheter, med lätt industri, i Ulricehamn om totalt 7 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 71 miljoner kronor.


Bokhandeln i Eksjö.

Nivika säljer i Eksjö

Transaktioner Nivika har avyttrat sina två fastigheter i centrala Eksjö med en total uthyrbar area om 3 250 kvadratmeter. Köpare är Norrgårdens Förvaltning.


Tommy Åstrand, vd för SLP.

SLP köper av Nivika i Jönköping

Transaktioner SLP har förvärvat och tillträtt en logistikfastighet, Stigamo 1:66, med byggrätt i norra Stigamo som säljs av Nivika. Markytan uppgår till cirka 38 500 kvadratmeter och fastigheten har en färdig detaljplan som tillåter cirka 60 procent nyttjandegrad, vilket möjliggör nybyggnation om cirka 23 000 kvadratmeter. SLP äger även grannfastigheten Stigamo 1:47.


Eldstaden 4 i Varberg, en av fastigheterna Nivika nu köper.

Nivika förvärvar två kommersiella fastigheter i Varberg

Bolag Fastighetsvärdet uppgår till cirka 49 miljoner kronor och årligt hyresvärde uppgår till 3,7 miljoner kronor med genomsnittlig avtalstid om fem år. Fastigheterna tillträddes under andra halvan av mars.


Nivika uppdaterar finansiellt mål

Bolag Styrelsen för Nivika Fastigheter har uppdaterat det finansiella målet avseende belåningsgraden för koncernen. Belåningsgraden skulle tidigare långsiktigt vara under 50 procent, medan det nya målet ligger på under 55 procent.


Nivika hyr ut i Värnamo.

Nivika nytecknar och förlänger hyresavtal i Värnamo

Uthyrning Nivika har i Värnamo tecknat nya och förlängt hyresavtal om cirka 5 400 kvadratmeter respektive cirka 4 000 kvadratmeter. Total årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 8,9 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 7,1 år.


Nivika nytecknar hyresavtal i Jönköping och Vetlanda

Uthyrning Nivika har tecknat ett nytt hyresavtal med Saab AB om cirka 1 160 kvadratmeter i Jönköping som löper från den 15 mars 2024 och tre kontrakt om cirka 1 900 kvadratmeter i Vetlanda. Totalt årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 4,7 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 5,5 år.


Niclas Bergman, grundare och storägare av och avgående vd för Nivika.

Från avloppsrensare till börs-vd – nu stiger Bergman åt sidan i Nivika

Bolag Som Fastighetssverige berättat har Nivikas vd och koncernchef Niclas Bergman informerat bolagets styrelse om att han lämnar posten som vd och koncernchef. Fastighetssverige har pratat med grundaren, ägaren och – snart – före detta vd:n för att få en bättre inblick i varför han väljer att kliva ned.


Niclas Bergman, vd Nivika.

Niclas Bergman lämnar vd-rollen i Nivika

Bolag Efter 25 år som vd och koncernchef på Nivika har Niclas Bergman informerat Nivikas styrelse om att han lämnar posten som VD och koncernchef. Arbetet med att rekrytera en ny vd och koncernchef inleds omgående.


Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Nivika-grundaren Niclas Bergman kommer till Fastighetsmarknadsdagen Jönköping den 6 mars.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping: Nivika-grundaren om vikten av att vara lokal i marknaden

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping Den 6 mars är det dags för årets upplaga av klassiska Fastighetsmarknadsdagen Jönköping på Elite Stora Hotellet. Under dagen möter vi Nivika-grundaren Niclas Bergman i en intervju om vikten av att vara lokal i marknaden och framtiden med Nivika.


Niclas Bergman.

Fler förvärv på gång för Nivika

Bolag Under torsdagen presenterade Nivika sin delårsrapport för sista kvartalet 2023. Fastighetssverige har talat med bolagets vd, Niclas Bergman, och fått ta del av hans tankar om framtiden:
– Det har varit ett par hektiska år med en nedåtgående fastighetskonjunktur, men nu känns det positivt för oss.


Niclas Bergman, vd Nivika.

Nivika ökar förvaltningsresultatet

Bolag Nivika Fastigheter AB publicerar nu sin delårsrapport för perioden september - november 2023. I den framkommer bland annat att man ökat hyresintäkterna och förbättrat driftnettot.


Niclas Bergman, vd Nivika.

Nivika ökar antalet aktier och röster

Bolag Nivika Fastigheter AB har genomfört en företrädesemission av B-aktier enligt tidigare offentliggjord information. Nyemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Bolaget har förändrats.


En av Nivikas fastigheter i Värnamo.

Nivika förvärvar tre fastigheter i Värnamo

Transaktioner Nivika förvärvar tre fastigheter med totalt 70 miljoner kronor i fastighetsvärde.


Nu har Nivika bara banklån kvar.

Nivika löser kvarstående obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Nivika har efter fem år på obligationsmarknaden idag förtidslöst kvarstående obligationslån om 50 miljoner kronor.


Niclas Bergman, vd för Nivika.

Nivika genomför företrädesemission på 511 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Nivika genomför en företrädesemission på cirka 511 miljoner kronor och emissionen är fullt garanterad. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning, genomföra en förtida återbetalning av utestående obligationslån och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt. Nivika fortsätter samtidigt sin strategiska översyn och geografiska konsolidering av fastighetsportföljen.


Nivika säljer fastighet i Gislaved

Transaktioner Fastigheten ligger på Henja Industriområde och har en totala uthyrbar area som uppgår till 3 000 kvadratmeter. Fastigheten säljs till Bygga GWG AB som sedan tidigare äger grannfastigheten.


Nivika säljer till Stora Munksjön Utvecklings AB.

Nivika säljer tre fastigheter i Jönköping

Transaktioner Nivika säljer tre fastigheter om totalt 11 000 kvadratmeter i Stora Munksjön i Jönköping till kommunala Södra Munksjön Utvecklings AB.