Image

Kungsleden säljer Hemsö

Transaktioner Kungsleden säljer sitt hälftenägande i Hemsö till Tredje AP-fonden. Försäljningen förbättrar det utdelningsgrundande resultatet för 2012 med cirka 1 500 miljoner kronor. Den nya prognosen blir nu 1 800 miljoner kronor. Kungsleden-aktien tog ett glädjeskutt på ungefär tio procent när affären blev officiell strax efter 13 i fredags.
Publicerad den 17 December 2012

Den totala köpeskillingen är 3 320 miljoner kronor, fördelat på priset för aktierna på 1 820 miljoner kronor och återbetalning av aktieägarlån på 1 500 miljoner kronor.

Priset på aktierna överstiger Kungsledens bokförda värde på aktieinnehavet med cirka 650 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader. Totalt ökar det egna kapitalet med cirka 850 miljoner kronor efter bland annat en skatteeffekt om cirka 200 miljoner kronor. Försäljningen påverkar det utdelningsgrundande resultatet för 2012 med cirka 1 500 miljoner kronor.

Affären är en del i implementeringen av Kungsledens nya strategi. Försäljningen är ett led i fokuseringen av affärsverksamheten mot helägda fastigheter i tillväxtregioner i Sverige.

I och med affären ökar Kungsledens finansiella flexibilitet. Kungsleden kommer att i samband med en kapitalmarknadsdag i början av nästa år närmare beskriva hur frigjort kapital ska investeras inom ramen för den nya strategin.

Frånträde är beräknat till den 15 februari 2013. Kungsleden kommer att kunna tillgodoräkna sig sin andel av förvaltningsresultatet i Hemsö fram till dess.
Sedan 2009 har Kungsleden och Tredje AP-fonden ägt Hemsö gemensamt, nu blir alltså AP 3 ensam ägare.

- Jag är mycket nöjd över att vi nu sålt vår andel i Hemsö och gjort en bra affär. Uppbyggnaden och utvecklingen av samhällsfastigheter har varit gynnsam för Kungsleden och jag är glad över de värden som skapats för aktieägarna. Tredje AP-fonden är en bra och stark ägare till det här beståndet. Kungsleden kommer fortsätta att utvecklas enligt vår nya strategi och jag ser goda möjligheter i dagens marknad, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

Aktieaffären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och fastighetsaffären av sedvanliga tillträdesvillkor och affärerna beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2013.

Pangea Property Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige