Image
Anna Nyberg, vd för ICA Fastigheter.
Anna Nyberg, vd för ICA Fastigheter. Bild: ICA Fastigheter

ICA Fastigheter och AMF bildar gemensamt femmiljardersbolag

Transaktioner ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget AMF bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter. Bolaget förvärvar initialt 30 butiksfastigheter från ICA Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor.
Publicerad den 23 December 2022

Delcore Fastigheter kommer att ägas till hälften vardera av ICA Fastigheter och AMF. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker och andra kommersiella fastigheter i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.
– ICA Fastigheters uppdrag är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Genom bildandet av Delcore Fastigheter skapar vi förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital för att minska koncernens nettoskuld. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbete i samägda bolag sedan tidigare och ser fram emot ett långt och givande samarbete med AMF, säger Anna Nyberg, vd, ICA Fastigheter.

De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor. AMF kommer att tillträda sitt ägande i Delcore Fastigheter den 1 april 2023.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde bedöms uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor i andra kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 3,8 miljarder kronor. Inklusive IFRS leasingskulder minskar nettoskulden med 1,1 miljarder kronor.

I och med transaktionen uppstår en reavinst på cirka 400 miljoner kronor som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2023.

Effekten på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli försumbar. Delcore Fastigheter utgör ett joint venture och kommer i ICA Gruppen att redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den 1 april 2023.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta samt Trecore Fastigheter tillsammans med Bonnier Fastigheter.

AMF äger 12,7 procent av aktierna i ICA Gruppen.

Bright Advokat, Mannheimer Swartling och Colliers har varit rådgivare till ICA Fastigheter i transaktionen.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige