Image
Kontorsrapporten visar att bara 15 procent uppger att de jobbar mer effektivt på kontoret än i hemmet. Den sociala interaktionen anges av hela 61 procent som kontorets främsta funktion.
Kontorsrapporten visar att bara 15 procent uppger att de jobbar mer effektivt på kontoret än i hemmet. Den sociala interaktionen anges av hela 61 procent som kontorets främsta funktion. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarnas kontorsrapport: Det sociala är kontorets huvudfunktion

Uthyrning Kontorsarbetares beteendemönster har förändrats efter pandemin. I Kontorsrapporten 2023, som Fastighetsägarna MittNord har tagit fram i samarbete med White Arkitekter, uppger 15 procent att de jobbar mer effektivt på kontoret än i hemmet. Den sociala interaktionen anges av hela 61 procent som kontorets främsta funktion och 74 procent anser att området och utbudet runt kontoret är lika viktigt som själva lokalerna.
Publicerad den 15 Juni 2023

Nio av tio kontorsarbetande jobbar från kontoret dagligen eller några dagar i veckan medan en av tio i huvudsak jobbar utanför kontoret. Det framkommer av en enkät till 1 000 kontorsarbetande från Norrköping i söder till Luleå i norr. Att få tillbaka fler människor till kontoren är en utmaning men framkommer som viktigt för det sociala sammanhanget, kreativiteten och livsbalansen.

– Där det finns kontor genereras liv och rörelse. Lyckas man få till en helhet som lockar fler att jobba från kontoret är det win-win för hyresgäster, fastighetsägare och stadslivet. Kontoret fyller därmed en viktig roll för utvecklingen av stadens sociala hållbarhet, attraktivitet och tillväxt, säger Christina Friberg, expert i stadsutvecklingsfrågor på Fastighetsägarna.

Det är framför allt det sociala sammanhanget - mötet med kollegor och med andra människor i staden - som attraherar majoriteten att arbeta på kontoret. 63 procent anser att kollegorna är det bästa med jobbet. Utvecklingen innebär att kontorets betydelse för att bidra till välbefinnande, bygga team och erbjuda en kreativ arbetsmiljö möter nya utmaningar.

– Kontorets främsta roll är den som mötesplats. Att man vill tillbaka till kontoret handlar om en längtan efter att tillhöra ett sammanhang. Den sociala interaktionen med kollegor är viktig i det jobbrelaterade men närvaron på kontoret öppnar också för spontana möten och ger möjlighet att fika, äta och afterworka tillsammans, säger Christina Friberg.

Att kunna ta sig smidigt mellan hemmet och kontoret anges av 63 procent som prioriterat och att området kring kontoret är tryggt och välkomnande.

– Det attraktiva kontoret är större än själva lokalen, det är en social hubb och en kreativ mötesplats som ökar sin attraktivitet genom det omgivande utbudet. Vikten av att området som helhet har en välkomnande atmosfär, gör att samverkan kring platsens identitet, utbud och mötesplatser blir allt viktigare, säger Christina Friberg.

Det som enligt enkäten till fastighetsägare efterfrågas mest på kontoren är mötesrum (45 procent), rum för digitala möten, loungeytor och telefonrum/rum för fokus. Nära hälften av de kontorsarbetande anser att området runt kontoret är viktigt, och där efterfrågas bland annat goda parkeringsmöjligheter, närhet till butiker, serviceutbud, restauranger och caféer.

– För att kunna konkurrera med hemmakontoret blir det allt viktigare att bidra till en god kontorskvalitet men också till en god livsbalans, som exempelvis närhet till serviceutbud, restauranger, caféer och träningsmöjligheter eller en plats för hunden, säger Christina Friberg.

Störst efterfrågan har fastighetsägare på vanliga kontor med kontorsrum, 44 procent, och endast fem procent efterfrågar coworking.

– Vår spaning är att framtidens kontor har mycket att lära från coworking, men att vi framöver kanske mer kommer att se att en Community Manager verkar över ett större område eller kvarter för att bidra till ett rikt innehåll och ett socialt sammanhang, säger Christina Friberg.

68 procent av fastighetsägarna ser en ökad efterfrågan på kortare hyresavtal och flexiblare avtal, 56 procent. 41 procent svarar att efterfrågan på miljö- och hållbarhetsfokus har ökat och 62 procent svarar att energieffektiva lokaler efterfrågas.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige