Image
Martin Lindvall.
Martin Lindvall. Bild: Magnus Glans

Fastighetsägarna: Fri hyressättning viktigt steg för mer investeringar

Juridik Fastighetsägarna välkomnar att regeringen har tillsatt en utredning om fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. Det ger förutsättningar för att långsiktigt öka byggandet av hyresrätter och utrymme för en bättre fungerande bostadsmarknad. Samtidigt är Sveriges Allmännytta kritiska.
Publicerad den 27 April 2020

Regeringen har beslutat att tillsätta en statlig utredning om införandet av fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. Utredare blir Kazimir Åberg, hovrättsråd vid Svea hovrätt. Utredningen är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Regeringens besked om att nu tillsätta den sedan tidigare aviserade utredningen är mycket välkommet. Reformbehovet var stort redan när januariöverenskommelsen formulerades. Med de utmaningar som följer i coronakrisens kölvatten växer nödvändigheten av investeringsfrämjande reformer ytterligare. Att komplettera det svenska hyressättningssystemet med möjligheter som både främjar byggandet av fler bostäder och ger utrymme för en långsiktigt bättre fungerande marknad är synnerligen angeläget, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

– Direktivet är tydligt med att den ökade friheten för hyresvärdar och enskilda hyresgäster ska balanseras mot ett fortsatt starkt konsumentskydd. Det är bra. Jag tror att de högljudda argument som hittills präglat debatten om den kommande reformen kommer att kännas väldigt främmande när utredarens betänkande presenteras, fortsätter Martin Lindvall.

Utredningen skulle enligt januariöverenskommelsen ha påbörjats redan förra året för att kunna ha ny lagstiftning på plats den 1 juli 2021.
– Med dagens besked och den redan pågående utredningen om effektivare hyresförhandlingar har regeringen en unik möjlighet att, inom ramen för januariöverenskommelsen, skapa helt nya möjligheter på hyresbostadsmarknaden samtidigt som det kollektiva förhandlingssystemet förstärks.
Sveriges Allmännyttors vd Anders Nordstrand menar att fri hyressättning inte löser bostadskrisen utan snarare gör hyresrätten mindre attraktiv och trygg.

– Kraftigt ökade byggpriser har redan drivit upp hyrorna i nyproducerade hyreslägenheter till en nivå som motsvarar den marknadshyra som fri hyressättning skulle resultera i. Hyrorna i nya bostäder måste i stället pressas så att så många som möjligt i hela landet har råd att efterfråga dem, säger Anders Nordstrand.

– Det finns vare sig efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än idag, utom möjligen i storstadsområdenas attraktiva lägen. Ska byggandet av hyresbostäder öka krävs helt andra åtgärder, säger Nordstrand.
Sveriges Allmännytta pekar på balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, förbättrad konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden, nationellt typgodkännande och färre kommunala särkrav. Det har sedan länge varit fullt möjligt för fastighetsägaren att själv bestämma hyran i en nybyggd bostad. Samtidigt har hyresgästen en möjlighet att få till stånd en prövning av om hyran är skälig, just för att bostadsbrist inte ska kunna driva upp hyrorna till orimliga nivåer.

– Att lyfta bort nyproduktionen ur bruksvärdessystemet och urholka konsumentskyddet riskerar att göra hyresrätten mindre attraktiv och trygg för de boende.

Det finns också en uppenbar risk att hyresmarknaden för konsumenterna blir en djungel av skilda regler, villkor och hyresnivåer med bruksvärdeshyra, förhandlad hyra, presumtionshyra, fri hyra och tariffhyra. Transparensen blir närmast obefintlig, menar Sveriges Allmännytta:

Den svenska ekonomin är idag inne i en djup kris och för att ta oss ur den kommer bostadsbyggandet att vara en viktig motor för att få hjulen att snurra igen. Men för att byggprojekt ska dras igång krävs stabila och hållbara regelverk. Den här utredningen handlar om fundamentala förändringar, vilket skapar osäkerhet inför investeringsbeslut.

– Allmännyttan eftersträvar inte en möjlighet att ta ut ännu högre hyror i nyproduktionen. Vi kommer att bygga nytt, men det allra viktigaste för oss är att pressa byggpriserna så att hyrorna hamnar på nivåer som gör att så många som möjligt i hela landet kan efterfråga de nya bostäderna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Obos Nya Hem-vd:n vill se sänkta trösklar till ägt boende

Bostäder Det är ingen nyhet att exempelvis lärare, poliser och brandmän har svårt att efterfråga nybyggda bostadsrätter på många håll i landet. Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem, menar att de som får samhället att fungera också borde har råd med en egen bostad. – Det här är en jätteviktig fråga, speciellt nu när det är tuffa tider. Något måste göras så att fler kan ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige