Image
Halmstads Fastighets AB stämmer JSB Construction AB på drygt 9,8 miljoner kronor.

HFAB stämmer byggentreprenör

Juridik Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, stämmer byggentreprenören JSB Construction AB på drygt 9,8 miljoner kronor med anledning av fuktskador i tre flerbostadshus byggda 2013.


Lagstiftningen bör ändras, menar SBR.

SBR vill se över lagstiftningen för överlåtelse av småhus

Juridik Tvister efter fastighetsöverlåtelser är vanliga och ofta mycket kostsamma. Nu har SBRs Kompetensråd och överlåtelsebesiktningsman Pia Engman skrivit en artikel i branschtidningen Husbyggaren som beskriver problemet och förslag på åtgärder som skulle minska tvister vid överlåtelsebesiktning.


Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst, ansvarar för kursen.

Hårdare etikkrav tvingar fram utbildning

Juridik Långivare och investerare ställer allt hårdare krav på samhällsbyggnadssektorn när det gäller affärsetiska spelregler. Nu lanserar Svensk Byggtjänst ett konkret verktyg för att få byggentreprenörer att prioritera korruptionsbekämpning och etikfrågor: en kostnadsfri e-utbildning i affärsetik. Och verktyget behövs, menar Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och ansvarig för Etikforum:
– Fusk, mutor och exploatering är ett stort problem i branschen.


Mikael Laag på Real Advokatbyrå tycker den nya lagen har en del oklarheter.

Laag om nya investeringslagen: "Stort antal transaktioner kan behöva anmälas"

Juridik Riksdagen klubbade på onsdagen igenom en ny lag om utländska direktinvesteringar. Lagen kan i vissa transaktioner innebära att villkor, såsom exempelvis tillträdesvillkor, behöver tas med i överlåtelseavtalen. Enligt Mikael Laag, partner på Real Advokatbyrå och specialist inom fastighetsrätt, kommer detta sannolikt ha påverkan på transaktioner inom fastighetsbranschen.
– Det gick fort och fel när man införde den här lagen, säger han till Fastighetssverige.


Oscar Properties får betala arkitektbyråns fordran

Juridik Bostadsutvecklaren Oscar Properties har dömts till att betala arkitektbyrån Tengbomgruppens fordran på 330 000 kronor, skriver Dagens industri (Di) som hänvisar till nyhetsbyrån Siren.


Klyftan mellan Hyresgästföreningen och de fyra fastighetsjättarna i Malmö växer. Trianons vd Olof Andersson menar att Hyresgästföreningens krav inte kommer kunna leda till något.

Nya turer i tvisten om direktaviseringarna i Malmö

Juridik Nu stämmer Hyresgästföreningen fyra bostadsbolag i Malmö för att de i början av sommaren skickade ut direktavsiseringar på nya oförhandlade hyror till sina hyresgäster. Föreningen menar att bolagen Heimstaden, Victoriahem, Trianon och Willhem har brutit mot hyresförhandlingslagen vilket de nu skickat ett skadeståndskrav till företagen på. Fastighetssverige berättar mer.


Det var i början av sommaren som de fyra fastighetsbolagen valde att skicka ut direktaviserade hyror till sina hyresgästerna.

Hyresgästföreningen kräver skadestånd av fastighetsägare

Bostäder I går underrättade Hyresgästföreningen Heimstaden, Victoriahem, Willhem och Trianon i Malmö om krav på återbetalning och skadeståndsanspråk på grund av brott mot förhandlingsskyldigheten. Hyresgästföreningen skriver i ett pressmeddelande att de vill att hyresvärdarna betalar tillbaka det högre, oförhandlade beloppet till sina hyresgäster.


Oscar Properties har i flera omgångar hamnat i tvister om hur kontrakt ska tolkas.

Nya betalningskrav på Oscar Properties

Juridik Bostadsutvecklaren Oscar Properties har valt att bestrida betalningskrav från en fastighetskonsult och arkitektfirman Tengbomgruppen, skriver Dagens industri och hänvisar till nyhetsbyrån Siren.


Mall of Scandinavia.

Rodamco om hovrättens beslut: "Vill få frågan slutligt prövad"

Juridik Den 30 juni 2023 meddelades skiljedom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Unibail Rodamco Westfield har nu yrkat att hovrätten ska upphäva skiljedomen i dess helhet i en så kallad klandertalan.


Peabs resultat före skatt påverkas positivt med 790 miljoner kronor i andra kvartalet, skriver de i pressmeddelandet.

Peab vinner tvist med Unibail Rodamco Westfield efter sex år

Juridik Den 30 juni 2023 meddelades dom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Domen innebär att Peabs rörelseresultat påverkas positivt med 400 miljoner kronor i andra kvartalet. Resultateffekten före skatt blir 790 miljoner kronor i andra kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas positivt med cirka 1,4 miljarder kronor i tredje kvartalet, skriver Peab i ett pressmeddelande. Unibail Rodamco Westfield skriver i ett eget pressmeddelande att de vill ha domen upphävd.


Mårten Lilja är Riksbyggens vice vd och affärsområdeschef Bostad.

Riksbyggen kritiserar Boverkets förslag på byggregler

Juridik Det har kallats möjligheternas byggregler. Det arbete som Boverket gjort för att förenkla dagens regler och för att ersätta med andra. Tydlighet och enkelthet är det som branschen efterfrågat för att inte minst minska tiden i bygglovsprocesser. Trots det blev resultatet ännu mer otydligt. Det menar Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen, som nu lämnat in sitt remissvar till Boverket.


Flera av partierna tycker att det finns anledning att se över presumtionshyran.

Ett år sen hovrättsdomen om presumtionshyror – här är partiernas ståndpunkt idag

Juridik 8 juni förra året föll en dom i hovrätten där man fastslog en slags modell för hur hyresökningen av nyproducerade hyresrätter skulle sättas. En dom som fått många aktörer i branschen att ropa efter lagstiftning som kan riva upp domslutet. Fastighetssverige har kartlagt var riksdagspartierna står i frågan.


Regeringen tillsätter utredning om digitala överlåtelser av fastigheter.

Regeringen utreder digitala fastighetsköp

Juridik Regeringen tänker nu se över lagstiftningen gällande digitala underskrifter i samband med fastighetsköp. Företeelsen är vanlig i flera grannländer, där digitala underskrifter länge har använts med positiva resultat. Mindre kriminalitet samt säkrare och snabbare överlåtelser är den emotsedda effekten.


Mörkertalet är stort enligt Fair Play Bygg.

Kampen mot osund konkurrens: "Beställarna behöver bättre kunskap"

Juridik Enligt Skatteverket uppskattning är de oredovisade inkomsterna från svartarbete uppåt 90 miljarder årligen. Och byggbranschen är en av de branscher som pekas ut i det underlaget. I Fair Plays Byggs årsrapport om de tips de tagit emot gällande arbetslivskriminalitet så minskar antalet tips de fått in 2022. Men mörkertalet tros vara stort.


Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förebyggande eller bättre granskning – så vill politiken tackla kriminalitet i byggbranschen

Juridik Sekretesslagstiftningen och krav på kollektivavtal. Det var några av initiativen som debattanterna diskuterade i fredagens interpellationsdebatt om arbetslivskriminalliteten i byggbranschen. En debatt som stundvis hettade till.


Regeringen föreslår ett tilläggs­direktiv om att utredning ska ta ställ­ning till om det ska bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott.

Förslaget: Hyresgästers tillsynsansvar ska förstärkas för barn som begår brott

Juridik Regeringen beslutade igår om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om tryggare bostads­områden. I ett pressmeddelande från regeringen skriver man att Utred­ningen ska ta ställ­ning till om det ska bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Advokaten: Framdrift i bostadsprojekt trots begränsad efterfrågan på nyproducerat

Juridik Det råder för närvarande stor osäkerhet i den svenska bostadsbyggsektorn och på bostadsmarknaden som helhet. Bostadsutvecklingsprojekt för nyproducerade bostadsrätter har avstannat på grund av bristande efterfrågan. I denna artikel, skriven av Delphi-advokaten Anders Hulegårdh och biträdande juristen Oscar Friedrich, presenteras och diskuteras olika strategier som bostadsutvecklare kan använda sig av för att skapa framdrift i sina bostadsutvecklingsprojekt och öka försäljningen.


Polisens samordnare på Center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg, Helena Lans och Emilie Holmström Ryffé, regionkoordinator mot människohandel och prostitution i region Väst.

Ukrainska flyktingar utnyttjas på byggarbetsplatser

Juridik Ett år har gått sen Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina. I slutet av förra året hade närmare 50 000 ukrainska flyktingar kommit till Sverige under massflyktsdirektivet. Polisen och Jämställdhetsmyndigheten menar att de möter på ukrainska flyktingar som utnyttjas inom städ- och byggbranschen.


Domstolsverket vill fortsatt pröva om upphandlingen av Castellum var otillåten eller inte.

Domstolsverket överklagar: Upphandlingen av Castellum var laglig

Juridik Domstolsverket anser att det är angeläget att högre instans får pröva rättsfrågorna i Konkurrensverkets tillsynsbeslut och överklagar därför förvaltningsrättens dom om otillåten direktupphandling till kammarrätten.


Arne Alfredsson menar att vid stora projekt följer alltid arbetslivskriminaliteten med, därav att det fördjupade samarbetet mellan myndigheter siktar in sig på norra Sverige i ett första steg.

"Är det för billigt för att vara sant så är det sannolikt det"

Juridik Kring jul fick bland annat arbetsmiljöverket, polismyndigheten och skatteverket i uppdrag av regeringen att samordna center mot arbetslivskriminalitet. Arne Alfredsson är chef för Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll och han berättar för Fastighetssverige att trots att fastighets- och byggbranschen länge uppmärksammats på att till exempel svart arbetskraft används så minskar inte kriminaliteten.