Image
Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström.

Hyresgästföreningen: "Fastighetsägarna vill slå oss i huvudet med ett facit"

Bostäder Hyresgästföreningen vittnar om att årets hyresförhandlingar på ett sätt går lättare i år. Trepartsmodellen har klarnat och förhandlingspunkterna har blivit tydligare. Men det finns en käpp i hjulet – alla de ärenden som Fastighetsägarna tagit till Hyresnämnden för att låta avgöra hyreshöjningen med skiljeman. Carl-Johan Bergström, Hyresgästföreningens förhandlingschef kritiserar Fastighetsägarnas agerande och ifrågasätter hur villiga de egentligen varit att förhandla.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Skattesmällen för Studentbostäder i Norden står fast

Juridik Studentbostäder i Norden AB har fått beskedet att förvaltningsrätten beslutat att avslå SBS:s överklagande avseende Skatteverkets omprövningsbeslut av redovisad mervärdesskatt. SBS avser att överklaga förvaltningsrättens dom.


Åklagaren yrkar även på näringsförbud och företagsbot mot två bolag på sammanlagt två miljoner kronor.

Åtal för grova penningtvättsbrott i byggbranschen – 40 miljoner i svartlön

Juridik Under två år togs 40 miljoner kronor ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu åtalas 13 personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett ärende om arbetslivskriminalitet.


Branschen sågar nya hyresförvärvslagen – skulle minska pengatvätten i fastighetsköp menar polisen

Juridik I nästa vecka löper remisstiden ut för det lagförslag om att återinföra hyresförvärvslagen som togs bort 2010. Kritiken från så väl kommuner och fastighetsbolag är stor. Ett dråpslag menar Fastighetsägarnas chefsjurist Marie Öhrström.


Det förekommer att bostadsrättsföreningar tar ut felaktiga avgifter av sina medlemmar, enligt HSB:s jurist Viktoria Wallin.

Dålig koll kan leda till felaktiga avgifter i bostadsrättsföreningar

Juridik En bostadsrättsförening får ta ut avgifter från medlemmarna – men bara om det framgår av bostadsrättslagen eller av föreningens stadgar. Det här känner inte alla brf:er till, vilket i bland leder till att felaktiga och ibland direkt olagliga avgifter tas ut. Fastighetssverige har talat med Viktoria Wallin, fastighets- och föreningsjurist på HSB, som reder ut vilka avgifter som får tas ut och varför det ibland, ändå blir fel.


Anställda på Peab och Svevia åtalade i muthärva

Juridik Tre personer åtalade i muthärva i Västsverige - två jobbade på Peab och Svevia.


Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GRF.

Fastighetsägarna testar nya tvistlösningen i hyresförhandlingarna: "Tankevurpa"

Juridik Årets hyresförhandlingar går trögt menar Fastighetsägarna GFR:s vd Rikard Ljunggren. I flera områden har de nu valt att testa den nya tvistlösningen med skiljeman genom Hyresnämnden. – Förtroendet för trepartmodellen är naggat i kanten, säger han.


Marit Appelgren tror att den nya utredningens resultat kommer att ge skarpare lagstiftning till hjälp för fastighetsägare.

Marit Appelgren om regeringens åtgärder för tryggare bostadsområden: "Det går framåt"

Juridik I tidigare intervjuer har Marit Appelgren, vd för Byggvesta Fastighetsförvaltning, uttryckt bekymmer, bland annat över de juridiska verktyg fastighetsägarna saknar för att lösa problemen med kriminella i fastigheter. Nu, efter en nyligen avslutad statlig och offentlig utredning, ser hon mer positivt på möjligheterna för branschen att komma tillrätta med problemen.
– Fastighetsägarna kommer förhoppningsvis att få hjälp genom ny lagstiftning.


2022 dömde tingsrätten elva personer för inblandning i insiderbrottslighet som har skett under åren 2018 – 2020 i det börsnoterade bolaget Collector. Två Baldertoppar dömdes till fängelse men överklagade de domarna till hovrätten. I vår ska fallet tas upp på nytt.

Då tas Collector-målet upp i hovrätten: "Stärkt bevisläge"

Juridik I slutet av maj 2022 dömdes elva personer för insiderhandel i nischbanken Collector som skedde under januari 2020. De två huvudmisstänkta tidigare Balder-topparna Marcus Hansson och Magnus Björndahl dömdes för bland annat grova insiderbrott till fängelse i som längst 1,5 år, domar som de överklagade till hovrätten. Nu kan Fastighetssverige berätta att förhandlingen i hovrätten kommer att äga rum senare i vår, åklagare Pontus Hamilton berättar mer.


Västlänken i Haga.

Förlängning av omtvistade bolagets rekonstruktion

Juridik Göteborgs tingsrätt har beslutat att rekonstruktionen av AGN Haga AB får fortsätta till och med den 19 mars 2024. AGN ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari 2023 även ansvarigt för projekt E04 (Haga).


Svenska Nytttobostäders tillförordnade vd Fredrik Arpe.

Svenska Nyttobostäder kapar mellanhanden

Juridik Svenska Nyttobostäder är ett av bolagen som använt sig av blockuthyrning till företag som i sin tur hyr ut till andra. Nu berättar tf vd Fredrik Arpe att de slutar helt med den typen av upplägg.


Fejden mellan fastighetsbolagens förmedlingsföretag och den juridiska uppstickaren

Juridik Orimlig Hyra är en tjänst som erbjuds personer som bor i andra hand. Genom tjänsten kan hyresgästerna få hjälp att bland annat söka tillbaka den överhyra de betalt, genom att Orimlig Hyra driver ärendet i Hyres- och arrendenämnden. Nu kan en ny dom sätta stopp för bolaget menar uthyrningsbolagen – men vd:n på Orimlig Hyra menar att den snarare kan leda till att det är bolagen som förlorar sitt existensberättigande.
– De slåss med näbbar och klor.


Geodata samlas i plattformen NGP, där den blir offentlig.

Riksantikvarieämbetet först ut i nationell dataplattform

Juridik Den nationella geodataplattformen, NGP, är den offentliga portal där all data för samhällsplanering ska finnas och vara offentlig. Riksantivarieämbetet är första myndighet att lägga ut sina datamängder.
– Nu får vi en nationell åtkomstpunkt till all data, säger Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet.


Kräver undantag från hyreslagstiftning: "Har skapat osäkerhet för fastighetsägare"

Juridik I protest mot en dom Högsta domstolen i slutet av 2022 så startades branschsamarbetet Företagsbostadsbolagen, FBB, i juni. Domen som föll kan göra det svårare för bolag att hyra i andra hand till sina anställda, till exempel när kompetens rekryteras utomlands. Nu driver FBB behovet av undantag från hyreslagstiftningen.


Jessica Löfström.

Skuggsamhället i fastighetsbranschen: “En miljon kan arbeta här illegalt"

Juridik Användandet av illegal arbetskraft kan vara mycket större än vad som tidigare anats. Enligt Jessica Löfström på Ansvar Säkerhet kan så många som en miljon människor arbeta i Sverige illegalt, utan säkerhet och med låga löner. Fastighetssverige har fått ta del av de chockerande siffrorna.


Koordinatbestämda fastighetsgränser skulle underlätta lantmäteriets arbete.

Så kan fastighetsägare gynnas av koordinatbestämda gränser

Juridik Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning inför ett skifte till koordinatsbestämda fastighetsgränser, något som skulle få stora positiva effekter både för fastighetsägare och för Lantmäteriet.
– Många av de mätningar som idag måste göras på plats kommer att kunna göras via datorn på kontoret, säger Arwid Dahlberg, verksamhetsområdeschef på lantmäteriet.


Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.

Kristerssons fokus på att stoppa brottslighet kopplad till byggbranschen

Juridik Under tisdagen besökte statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson Göteborg. Besöket var förlagt till Tullverket i Göteborgs hamn och satte strålkastaren på bekämpandet av den organiserade brottsligheten. Regeringen vill strypa den ekonomiska motorn hos gängen, där olaglig uthyrning av arbetskraft till byggbranschen samt storskaliga stölder från byggarbetsplatser är en stor del.


Införande av hyresrättsregister skulle vara bra för att motverka svarthandeln med hyresbostäder menar Fastighetsägarna.

Hyresrättsregister kan bli verklighet

Juridik I slutet av förra veckan presenterades utredningen Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden, som nu har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med arbetet har varit att identifiera åtgärder som bidrar till bättre ordning och reda.


Den polska entreprenaden har återkommande betalat ut för låg lön och låtit drygt 50 anställda arbeta otillåtet långa arbetspass utan tillräcklig tid för vila och återhämtning.

Byggnads stämmer Skanska-underleverantör på en miljon

Juridik Tidigare i veckan stod det klart att fackförbundet Byggnads stämmer en underleverantör på över en miljon kronor i Arbetsdomstolen. Det polska bolaget har återkommande och på flera arbetsplatser brutit mot kollektivavtalet, varav två är Skanska-projekt i Malmö.


Arbetsplatsolyckorna och även dödsolyckorna ökar i Sverige.

Byggnads kontrollerar 1 200 arbetsplatser efter signaler från förtroendevalda

Juridik Under den här veckan kontrolleras över 1 200 byggarbetsplatser över hela landet i den största enskilda arbetsmiljöinsatsen i Sverige. Det är Byggnads som, efter indikationer från medlemmar, vill se hur planeringen av arbetsmiljö och tidiga riskbedömningar sköts. Fastighetssverige har pratat med Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig ombudsman, som berättar mer om hur och varför kontrollinsatsen görs.