Image

Fastighetsägare i storbråk om Citybanan

JURIDIK Ett tiotal fastighetsägare, bland andra statliga Vasakronan, ligger i konflikt med Banverket och Stockholms stad om den planerade tågtunneln Citybanan.
Fastighetsägarna kräver långtgående garantier mot skador som kan uppstå vid sprängningarna som krävs för bygget.


Ändringar i strandskyddet föreslås

SVERIGE Det ska bli lättare att bygga längs stränder på landsbygden där det finns gott om orörda stränder och ett lågt exploateringstryck.
Däremot stärks strandskyddet vid redan bebyggda stränder där exploateringstrycket är stort, föreslår miljödepartementet i en promemoria.


Hyresvärdar friade av DO

JURIDIK Femton hyresvärdar anmäldes för etnisk diskriminering, elva friades, rapporterar tidningen Hem & Hyra. Det är resultatet av en undersökning utförd av Hyresgästföreningen.


Heimstaden friade av ansvarsnämnden

JURIDIK Heimstaden hamnade föga smickrande i topp i en undersökning om antalet klagomål från hyresgästerna. Fastighetsägarna Syd beslöt sig för att utreda Heimstaden och det har man nu gjort. Resultatet av det blev att man avskriver ärendet.


Häftig hyrestvist i Göteborg

JURIDIK En stor hyrestvist har blossat upp i Göteborg. Det gäller en uthyrning av Stora Teatern som förvaltas av kommunägda Kigab, ett bolag i Higabgruppen. Kigab har stämt hyresgästen Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) för utebliven hyra omfattande drygt två miljoner kronor. Samtidigt är Higabs vd Berndt Svensson fortfarande misstänkt för mutbrott i samband med uthyrningen.


Peabchef misstänks för insiderbrott

JURIDIK En person med ledande befattning i Peab misstänks för insiderbrott. Mannen ska via sin hustru ha köpt aktier strax innan två positiva rapporter för Peab offentliggjordes.


Husägare skyldiga att PCB-inventera

JURIDIK Alla som äger byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973, måste enligt en ny förordning som trädde i kraft den 1 mars 2007, inventera förekomsten av PCB-haltiga fog- och golvmassor. Resultatet redovisas till kommunens miljöstab senast den 30 juni 2008. Fogmassor som innehåller mer än tillåten halt PCB ska sedan saneras.


Allokton köper i Sundsvall

AFFÄRER Redan i våras var den nu genomförda affären i Sundsvall aktuell. Men som bekant kom det en insiderhärva emellan där Alloktons huvudägare Bernard von der Osten-Sacken häktades misstänkt för grova insiderbrott. Nu har affären genomförts.


Tunga aktörer i tvist

JURIDIK Det verkar som att ett undertecknat hyreskontrakt inte alltid borgar för att den blivande hyresgästen får lov att flytta in i den förhyrda lokalen. I alla fall inte om man ska gå efter vad en butiksägare i Sundsvall hävdar. Enligt denne, har han skrivit ett kontrakt men vägras sedan att flytta sin verksamhet om han inte skriver på ett tilläggskontrakt.


HSB-chefer dömda för svindleri

JURIDIK HSB Malmös förre vd Johnny Örbäck samt förre affärsutvecklingschefen Hans Lindqvist döms till fängelse i ett år och sex månader för grov trolöshet mot huvudman. Fastighetsmäklaren Mats Carlsson döms till samma straff för medhjälp till grov trolöshet. Johnny Örbäck döms därtill till näringsförbud i tre år. Det meddelade Malmö Tingsrätt i sin dom idag.


Floppvarning för energideklaration

POLITIK Det finns inte tillräckligt många energiexperter för att klara av att energideklarera alla fastigheter inom rimlig tid. Nu döms initativet med energideklaration ut av branschorganisationen Fastighetsägarna.