Image
Samtliga fakturor från Bravida Sverige kommer att granskas.
Samtliga fakturor från Bravida Sverige kommer att granskas. Bild: Malmö stad/Wikimedia commons

Regionen häver avtal och polisanmäler Bravida

Juridik Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.
Publicerad den 5 April 2024

Efter uppgifter om att det kan ha förekommit felaktigheter vid företagets fakturering inom byggentreprenad och fastighetsdrift, beslutade Region Skåne att uppdra åt ett externt revisionsföretag att genomföra en granskning. Utredningen bekräftar att överfakturering skett och att Bravida Sverige i flera fall har fakturerat fler timmar än vad yrkesarbetarna registrerat i företagets interna system.

Region Skåne häver med anledning av överfaktureringen sina ramavtal med Bravida Sverige. Region Skåne kommer också att kräva återbetalning av de belopp som felaktigt fakturerats.
– Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna om att en leverantör har tagit betalt för timmar man inte arbetat. Därför vidtar vi nu åtgärder och väljer att häva avtalen samtidigt som vi kräver pengar tillbaka för felaktig fakturering. Vi har alltid skyldighet att värna skattebetalarnas pengar och agera när vi upptäcker felaktigheter, säger Pål Svensson, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Utredningen pekar på en risk att följsamhet mot andra delar i avtalen också är bristande. Samtliga fakturor från leverantören kommer därför att granskas. Den genomförda utredningen rekommenderar också Region Skåne att överväga att polisanmäla händelsen, vilket nu skett till Ekobrottsmyndigheten. I och med att Region Skåne polisanmält händelsen vidtar rättslig prövning av om brott har begåtts.

Bravida "ser mycket allvarligt" på den utredning som Region Skåne presenterat rörande påstådd överfakturering. Bolaget skriver att de har samarbetat och "säkerställt full transparens" sedan Region Skåne initierade en extern utredning i slutet av 2023 och kommer nu att analysera utredningen internt.
"På Bravida accepteras aldrig ett agerande som strider mot lagar, regler eller vår Code of Conduct. Alla medarbetare på Bravida förväntas efterleva våra värderingar och följa våra riktlinjer och de avtal vi har med våra kunder", säger kommunikationschef Liselotte Stray.
Bravida vidtar i annat fall "alltid relevanta åtgärder", fortsätter kommunikationschefen.

Installationsbolagets aktie föll brant på nyheten men återhämtade sig något och stängde 5,6 procent ned på torsdagen.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige