Image

Credi: Stabiliserad kreditmarknad, men framtiden är oviss

Ekonomi/Finansiering I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 49,8 till 50,3. Det här är första gången som huvudindex når över 50,0 sedan september 2015.
Publicerad den 19 December 2017
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra. Arvid Lindqvist. Bild: Catella
Arvid Lindqvist.

- Årets fjärde Credi-enkät indikerar en stabiliserad kreditmarknad, där Credis huvudindex ökar från 49,8 till 50,3. Det här är första gången som Credis huvudindex når över 50,0-gränsen sedan hösten 2015. Överlag ser de noterade fastighetsbolagen tillbaka på en mycket positiv kreditmarknad, vilket inte är förvånande givet höstens starka obligationsmarknad, medan bankerna har en mer balanserad syn på marknaden. Samtidigt indikerar både fastighetsbolagen och bankerna att finansieringsvillkoren nog blir sämre kommande kvartal, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

- Vi ser ett gap i tillgången till bankfinansiering mellan de stora, väletablerade fastighetsbolagen och mindre investerare som saknar ett starkt track record, och vi tror att det här gapet kan öka framöver. Dessutom ser vi tecken på en omprisning av fastighetsmarknaden, där fastigheterna i de bästa lägena har fortsatt höga priser medan prisförväntan sjunker för fastigheter utanför de attraktiva lägena i storstäderna, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

- Vi ser också hur fastighetsbolagen i allt högre grad premierar obligationer före preferensaktier. Det mest framstående exemplet är Balder, som under året har löst in samtliga utestående preferensaktier till ett värde om knappt tre miljarder kronor samtidigt som bolaget har emitterat obligationer för nästan 20 miljarder kronor, säger Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige