Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Corem har slutfört miljardaffär

Transaktioner Corem frånträdde igår resterande 40 fastigheter i den affär om 47 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 5 350 miljoner kronor som tidigare kommunicerats. Avyttringen är del i Corems uttalade ambition att stärka bolagets finansiella ställning.
Publicerad den 14 April 2023

Corem kommunicerade den 15 december 2022 att avtal tecknats om att avyttra en portfölj om 47 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 5 350 miljoner kronor. Den första etappen, omfattande sju fastigheter, frånträddes i mitten av februari. De resterande 40 fastigheterna i den andra etappen frånträddes idag.

Fastighetstransaktioner är för Corem ett strategiskt viktigt verktyg och den aktuella försäljningen utgör ett stort steg i bolagets strävan att på ett effektivt sätt konsolidera och stärka bolaget finansiellt under rådande förutsättningar på kapitalmarknaden.

Försäljningarna frigör kapital för investeringar i befintliga fastigheter och för amortering av bank- och obligationsskulder. De försäljningar som genomförts hittills innebär att Corem säkerställt sin förmåga att lösa in samtliga utestående icke säkerställda obligationer med förfall under 2023.

I linje med bolagets strategi att konsolidera verksamheten medför denna transaktion, i kombination med övriga annonserade försäljningar, att några av bolagets finansiella nyckeltal förbättras, såsom belåningsgrad och soliditet. Verksamhetsfokus ligger nu på den aktiva förvaltningen och försiktighet med nya utvecklingsprojekt.

– Vi är mycket glada över att slutföra denna transaktion där vi frigör kapital, både till prioriterade investeringar i våra fastigheter och för att minska utestående obligationsvolym. Vår strategi är att fortsatt finansiellt konsolidera verksamheten under året, säger Eva Landén, vd på Corem.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Hållbarhetschefen: "Vi kan inte lagstifta engagemang"

Bolag Det är frivilligheten som gör platssamverkan lyckad. Det menar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Just nu pågår en statlig utredning för en lagstiftning som undersöker frågan om att göra platssamverkan obligatoriskt för att öka tryggheten i den byggda miljön och arbeta brottsförebyggande. – Risken är att det blir ineffektivt och dyrt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige