Image
Bild: Istock

Castellum: Teckningskurs 62 kronor i företrädesemissionen

Ekonomi/Finansiering Castellum har offentliggjort villkoren för sin sedan tidigare aviserade företrädesemission på tio miljarder kronor. Villkoren är att två befintliga aktier kommer att ge rätt att teckna en ny aktie och teckningskursen är satt till 62 kronor per aktie. Castellums aktie stängde på 120,70 kronor på torsdagen. Storägaren Akelius har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.
Publicerad den 5 Maj 2023

Teckningskursen har fastställts till 62 kronor per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid på cirka 10 180 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Som tidigare meddelat har Akelius, som är Castellums största aktieägare med 13,4 procent, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Akelius har även ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe och Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande genom ett så kallat underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcks av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius.

Justerat för emissionslikviden i företrädesemissionen uppgick kassa och outnyttjade kreditfaciliteter till 24,4 miljarder kronor per den 31 mars 2023. Härutöver minskar belåningsgraden från 43,6 procent till 37,8 procent och skuldkvoten från 13,0x till 11,2x, exklusive ytterligare potentiell positiv effekt från redan offentliggjorda avyttringar av tillgångar som per den 31 mars 2023 inte genomförts, det skriver Castellum i sitt pressmeddelande.

Företrädesemissionen befäster bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody's, vilket Moody's bekräftade i en analys som offentliggjordes den 14 februari 2023, och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, skriver Castellum vidare.

Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning om cirka 33,3 procent.

Styrelsen för Castellum bedömer att den tillförda likviden från företrädesemissionen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör för bolaget att, i nuvarande makroekonomiska klimat hantera likviditeten i balansräkningen parallellt med återbetalning av kommande kort- och medelfristiga obligationsförfall med betryggande marginal, bibehålla och stärka bolagets kreditprofil och publika kreditbetyg samt fortsätta växa selektivt genom planerade och framtida värdeskapande utvecklingsprojekt.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023. Castellums styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden skriver bolaget.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige