Image

Castellum investerar för nästan en miljard kronor

TRANSAKTIONER Castellum har genom fem helägda dotterbolag förvärvat fastigheter för sammanlagt 768 miljoner kronor, bland annat en del av Asplunds bestånd i Örebro. Dessutom har man beslutat om ny- , till- och ombyggnationer för 182 miljoner kronor.
Publicerad den 26 Juni 2008

Det största förvärvet gäller nio fastigheter i centrala Örebro, som Aspholmen Fastigheter har förvärvat av Asplunds fastigheter, som en del i försäljningen av hela Asplunds bestånd. Köpeskillingen är 562 miljoner kronor, motsvarande 11 300 kronor per kvadratmeter. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 49 500 kvadratmeter varav 39 100 kvadratmeter består av kontor, 2 400 kvadratmeter butik, 6 400 kvadratmeter hotell samt 1 600 kvadratmeter industri. Tillträde sker under juli 2008.

Aspholmen har också, på en befintlig fastighet i Västerås, påbörjat en nybyggnation av en kontorsbyggnad vid entrén till området Kopparlunden. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 2 100 kvadratmeter varav avtal har tecknats på en större del. Investeringen beräknas uppgå till 30 miljoner kronor och vara färdigställd vid halvårsskiftet 2009.

Vidare har Aspholmen påbörjat en ombyggnation av två befintliga fastigheter i Västerås vid infarten till handelsområdet Hälla. Investeringen beräknas uppgå till 20 miljoner kronor och vara färdigställd under första kvartalet 2009. I Bista industriområde, Örebro, har Aspholmen för 13 miljoner kronor förvärvat en industrifastighet med god tillgänglighet till E18 och E20. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 4 400 kvadratmeter.

Efter att hyresavtal tecknats har Fastighets AB Brostaden inlett byggnation av en bilhandel- och serviceanläggning i Smista Allé. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 4 500 kvadratmeter. Vidare har Brostaden inlett byggnation av ett parkeringsdäck för cirka 100 p-platser till den planerade anläggningen. Den totala investeringen beräknas uppgå till 95 miljoner kronor och vara färdigställd sommaren 2009.

I industriområdet Högsbo, Göteborg, har Harry Sjögren AB förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet om cirka 3 000 kvadratmeter varav 700 kvadratmeter kontor för 26 miljoner kronor. I Alingsås har Harry Sjögren förvärvat en fastighet för 26 miljoner kronor om 3 300 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter lager och 1 300 kvadratmeter kontor. Fastigheten har god tillgänglighet till E20. Byggnaden är fullt uthyrd.

I Hornaryds industriområde i Värnamo har Fastighets AB Corallen förvärvat två moderna industribyggnader om totalt cirka 9 700 kvadratmeter för 81 miljoner kronor med tillträde vid halvårsskiftet 2008. Fastigheterna gränsar till Corallens befintliga bestånd i området.

I industriområdet Haga i Jönköping har Corallen förvärvat två lager/industrifastigheter för sammanlagt 38 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 10 600 kvadratmeter och byggrätter om cirka 6 400 kvadratmeter.

I Kallerstads industriområde, Linköping, har Corallen förvärvat en industrifastighet för 22 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 3 400 kvadratmeter.

I Lund har Fastighets AB Briggen färdigställt en ny- och ombyggnation för 20 miljoner kronor av en befintlig fastighet om cirka 5 600 kvadratmeter. Ny- och ombyggnationen innebär dels modernisering av befintliga kontorsytor och dels ombyggnation av laboratorieytor till moderna kontor.

I området Väla Södra i Helsingborg har Briggen påbörjat en nybyggnation av en utställnings- och verkstadsbyggnad med flexibla användningsområden om cirka 2 100 kvadratmeter. Investeringen beräknas till 17 miljoner kronor och beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2008/2009.

Merparten av förvärven har skett genom bolagsförvärv. Av förvärven om 768 miljoner kronor avser 84 miljoner kronor uppskjuten skatt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Castellum blir nettoinvesterare framöver om vd:n får välja

Bolag Under tisdagen var det dags för Castellum, med vd Joacim Sjöberg i spetsen, att redovisa hur bolaget presterat under första halvåret. Man är inte klar med försäljningar, samtidigt som det börjar bli dags att öppna plånboken. Inte minst då uthyrningarna behöver skjuts.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige