Image
Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Pontus Orre

Bonava tappar i omsättning men halverar nettoskulden

Bolag Bostadsutvecklaren Bonava redovisar under första kvartalet en minskande omsättning jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskar man rörelseförlusten och bättrar på resultatet.
Publicerad den 24 April 2024

– Marknadsförutsättningarna förbättras fortsatt, men det är tydligt att återhämtningen kommer att ta tid. De genomförda besparingsåtgärderna har minskat omkostnaderna enligt plan med cirka 21 procent i det första kvartalet. Den lägre operativa kostnadsbasen och en väsentligt stärkt balansräkning skapar bättre förutsättningar att öka produktionsstarter gradvis under året, skriver Peter Wallin i rapportens vd-ord.

– Vi förväntar oss en gradvis förbättring av marknadsförutsättningarna och ser möjligheten att öka produktionsstarterna under året. I de länder där Bonava är verksamt i är underskottet av hållbara bostäder stort och det växer. Vår underliggande bruttomarginal uppgick till 10,2 (8,6) procent. Trots att vi gjort selektiva prissänkningar förbättrar vi bruttomarginalen mot föregående år. Omkostnaderna minskar med cirka 21 procent jämfört med föregående år där effekterna av kostnadsbesparingarna i Tyskland givit begränsad effekt för perioden.

Nyckeltal:
Omsättningen sjönk 33,6 procent till 1 280 miljoner kronor (1 929).
Bruttomarginalen uppgick till 10,4 procent (8,8).
Rörelseresultatet blev -22 miljoner kronor (-28).
Resultatet före skatt var -133 miljoner kronor (-121).
Resultatet efter skatt blev -135 miljoner kronor (-91).
Resultat per aktie uppgick till -87 kronor (-85).
Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -483 miljoner kronor (-963).
Antal sålda bostäder var 302 (278), antalet produktionsstarter uppgick till 281 (334) och antalet byggrätter uppgick till 28 500 (29 200). Under kvartalet resultatavräknades 357 bostäder (608).
Under kvartalet genomförde bolaget en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget 1 050 miljoner kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige