Image
Projektet Magnifika i S:t Petersburg som Bonava skulle färdigställa under 2022.

Bonava gör nytt försök att sälja i Ryssland

Transaktioner Bonava avser att avyttra verksamheten i S:t Petersburg och har ingått ett avtal om försäljning med RBI Group. Innan affären kan fullföljas krävs godkännande från myndigheter.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin: "Förr slängde man ut nät och väntade – nu jagar man med pil och båge"

Bolag Fortfarande stora utmaningar, men förbättringar skymtar i vissa av regionernas portföljer. Så kan man sammanfatta vd Peter Wallins ord om årets första kvartalsrapport för Bonava.
– Resultaten ser bra ut vad gäller marginalerna, med några få undantag. Maskineriet funkar.


Bonava gör stort förvärv i Tyskland.

Bonavas delårsrapport: Anpassning till en förändrad omvärld

Bolag Bonava redovisar som väntat lägre omsättning och rörelseresultat. Den 2 februari 2023 meddelade bolaget att man reviderar sina finansiella mål. Nya mål är att rörelsemarginalen minst ska uppgå till 10 procent från 2026. Vidare införs nettoskuldsättningsgrad som inte ska överstiga 1,0x.


Under det år som gått sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Fastighetssverige bland annat skrivit om Roger Akelius donationer, Henrik Saxborns volontärarbete för Ukrainska flyktingar, Eastnines försäljningsproblem och Bonavas avveckling av sin ryska verksamhet. Dessutom har vi skrivit om hur CA-koncernens jordbruksbolag i Ukraina påverkades svårt i inledningen av kriget.

Ett år efter invasionen – så har Fastighetssverige skrivit om krigets påverkan

Bolag Rysslands invasion av Ukraina är den händelse som påverkade världsläget allra mest under 2022 och fick självklart stor påverkan även på fastighetsbranschen. Flera bolag stod för betydande hjälpinsatser i form av olika insamlingar och bistånd till Ukraina och samtidigt beslutade även en rad stora bolag som tidigare haft verksamhet och gjort affärer i Ryssland att lämna den ryska marknaden. Här sammanfattar Fastighetssverige en del av det vi har skrivit utifrån krigets påverkan det senaste året.


Anette Frumerie är en av Bonavas nya styrelseledamöter.

Bonava föreslår tre nya styrelseledamöter

Bolag Bonavas valberedning föreslår tre nya styrelseledamöter samtidigt som Mats Jönsson väljs om som styrelseordförande.


Det framväxande bostadsområdet Kirstinpuisto.

Bonava säljer 75 hyreslägenheter i Åbo

Bygg/Arkitektur Bonava säljer 75 hyreslägenheter i Åbo, Finland, till investeraren eQ. Bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det andra kvartalet 2024.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Dystra siffrorna i byggbolagens rapporter

Bolag Samtliga av börsens tunga byggbolag har lämnat sina bokslut för 2022 och när det gäller antalet sålda och produktionsstartade bostäder är det mager läsning jämfört med 2021, framför allt under sista kvartalet 2022. Fastighetssverige har gått igenom siffrorna som tydligt visar vilka utmaningar bolagen brottas med på marknaden just nu.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava gör om finansiella mål

Ekonomi/Finansiering Bonavas styrelse har idag fattat beslut att göra en revidering av de två finansiella mål som fastställdes 2021. Resultat före skatt och antal sålda bostäder anses ej längre vara relevanta styrmått utan ändras till att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026, samt att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x. Övriga fyra strategiska mål kvarstår oförändrade.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava skriver ner nettotillgångar i Ryssland

Bolag Bonava har beslutat att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll. Den tilltänkta köparen av den ryska verksamheten, G-Group, har inte erhållit nödvändiga tillstånd från ryska myndigheter varför kontraktet har annullerats.


Düsseldorf Paulshöfe

Bonava säljer hyreslägenheter i Tyskland

Transaktioner Bonava säljer 94 hyreslägenheter i Leipzig och 60 hyreslägenheter i Düsseldorf, Tyskland, till investeraren INDUSTRIA. Affären slutfördes i slutet av december 2022 och uppgår till 50 miljoner euro. De första bostäderna planeras att färdigställs och överlämnas till kund under det andra halvåret 2025.


Bonava förvärvar cirka 550 byggrätter i Upplands-Bro.

Bonava förvärvar cirka 550 byggrätter i Upplands-Bro

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om förvärv av cirka 550 byggrätter i norra Kungsängen, Upplands-Bro. Detaljplanen för området är lagakraftvunnen och produktion av de första bostäderna förväntas ske 2025.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonavas försäljning av ryska verksamheten i farozonen

Bolag Bonava bedömer att köparen av bolagets verksamhet i S:t Petersburg inte kommer erhålla nödvändiga tillstånd från relevanta myndigheter för att genomföra förvärvet.


Peter Wallin.

Bonava sänker prognosen för byggstarter

Bolag Bonava redovisar lägre intäkter och resultat i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget sänker sin prognos för antalet byggstarter för helåret 2022.


Bonava säljer i St Petersburg

Bonava säljer verksamheten i S:t Petersburg

Ekonomi/Finansiering Bonava har idag ingått ett avtal om försäljning av Bonavas dotterbolag i Ryssland med en köpeskilling om cirka 1,1 miljarder kronor. Resultateffekten av avyttringen om cirka -0,1 till -0,3 miljarder, kommer att redovisas när transaktionen slutförs, vilket förväntas ske inom sex månader. Slutförandet av transaktionen är beroende av godkännande från myndigheter.


Annie Carlefred, hyresrättansvarig på Bonava och Lisa Hybbinette, partner på Roschier advokatbyrå, är kritiska till hovrättens beslut

"Ett märkligt beslut" – kritik mot hovrättens beslut om presumtionshyra

Juridik Att hovrätten i två olika fall tagit beslut om en beräkningsmodell för hyreshöjningar av presumtionshyror har upprört många känslor. I en debattartikel i Svenska Dagbladet förra veckan gick representanter från fastighetsbranschen ut och kritiserade vilka konsekvenserna kan bli både på kommande hyresförhandlingar – och på längre sikt i byggandet av hyresrätter. Fastighetssverige har djupdykt i de upprörda åsikterna om hovrättens agerande.


Bonava säljer 313 hyreslägenheter i Finland.

Bonava säljer 313 hyreslägenheter i Finland

Transaktioner Bonava säljer 313 hållbara hyreslägenheter i Helsingforsregionen, Finland, till investeraren Taaleri. Affären inkluderar tre hyresrättsprojekt och uppgår till 85 miljoner EUR. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2023. Projekten har en stark hållbarhetsprofil och kommer bland annat att uppföras för att uppfylla kraven för energiklass A.


Bonava förvärvar cirka 235 byggrätter i Oslo.

Bonava förvärvar cirka 235 byggrätter i Oslo

Transaktioner Bonava tecknar avtal om att förvärva cirka 12 000 kvadratmeter mark i Jessheim, Oslo, med planer på att utveckla cirka 235 svanenmärkta bostäder. Investeringen inkluderar också cirka 4 900 kvadratmeter avsedda för kommersiella lokaler. Säljaren är en privatägd bostadsutvecklare och transaktionen uppgår till 65 miljoner NOK.


Peter Wallin.

Bonava förbättrar bruttomarginal och ökar resultat före skatt

Bolag Fler resultatavräknade bostäder med högre marginaler för Bonava.


Bonava köper cirka 150 byggrätter i Haninge.

Bonava förvärvar cirka 150 byggrätter i Haninge

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter om 90 000 kvadratmeter i Haninge, där Bonava avser att uppföra cirka 150 svanenmärkta bostäder. Säljaren är en privat fastighetsutvecklare och affären uppgår till 153 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde. Tillträde till fastigheterna äger rum under det tredje kvartalet 2022 och produktion av de första bostäderna förväntas ske efter fastställd detaljplan, tidigast 2026.


Bonava säljer 123 hyreslägenheter i Finland.

Bonava säljer 123 hyreslägenheter i Finland

Transaktioner Bonava säljer 123 hyreslägenheter i Esbo, Finland, till investeraren Icecapital Housing Fund VI Ky. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2024.