Image
Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin om Bonavas Tysklandssatsning: "Tyskar mer långsiktiga"

Bostäder Som man kunde läsa under måndagen startar nu Bonava produktion av cirka 180 bostäder i Tyskland. Det är regionerna Berlin, Rhine-Main, North Rhine-Westphalia och Sachsen som får stå som scen för de aktuella produktionsstarterna, som beräknas vara färdigställda under 2025 och 2026. Fastighetssverige har talat med bolagets vd, Peter Wallin, som berättar mer om Tysklandssatsningen.


Södra Änggården, visionsbild.

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava tappar i omsättning men halverar nettoskulden

Bolag Bostadsutvecklaren Bonava redovisar under första kvartalet en minskande omsättning jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskar man rörelseförlusten och bättrar på resultatet.


Bonava gör stort förvärv i Tyskland.

Norsk redarprofil har investerat i Bonava

Bolag Bonava har fått en större ägare i form av den norska redarprofilen Frederik Mohn, det rapporterar Dagens industri med hänvisning till uppgifter i ägardatabasen Holdings.


Forrest Gate.

Bonava startar produktion av bostäder i Baltikum

Bygg/Arkitektur Bonava startar produktionen av ett nytt projekt om 101 bostäder i Vilnius, Litauen. Produktionen har även startats i den andra och avslutande etappen om 81 bostäder i Tallinn, Estland och i Riga, Lettland, om 58 bostäder.


Norrbodahöjden.

Sehlhall köper i Upplands-Bro – uppför både vårdboende och gruppboende

Transaktioner Sehlhall har förvärvat en fastighet om cirka 3 800 kvadratmeter i Upplands-Bro, tre mil norr om Stockholm, från Bonava. Fastigheten medger en bebyggelse om cirka 8 000 kvadratmeter och Sehlhall kommer att uppföra ett modernt vårdboende med 80 lägenheter och ett gruppboende med sex lägenheter. Ett 15-årigt hyresavtal har ingåtts med Attendo för både vårdboendet och gruppboendet. Byggrätten medger även en extra bebyggelse om 1 500 kvadratmeter.


Bonava får bygglov för 113 bostäder i Uppsala.

Bonava får bygglov för 113 bostäder i Uppsala

Bygg/Arkitektur Bonava får bygglov från Uppsala kommun och ska bygga 113 Svanenmärkta bostadsrätter i två etapper. Projektet Seminariet är beläget i Seminarieparken i centrala Uppsala och start av försäljning i den första etappen är planerad till den 28 april 2024.


Illustration över aktivitetstorg, fotbollsplan och bebyggelse.

Pressat bolag tar nästa steg i Nacka-projekt

Bygg/Arkitektur Bolaget har varit hårt prövat de senaste åren och tappat mycket mark på börsen – nu kan man ta nästa steg i långdraget bostadsprojekt i Nacka. Fastighetssverige berättar mer.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin: "Bonava måste vara väldigt aktiva på marknaden"

Bolag Bonavas vd och koncernchef, Peter Wallin, talade på torsdagen, med anledning av delårsrapporten för fjärde kvartalet, om en gradvis stabiliserad marknad med ökad aktivitet. Exempel på det är fler spekulanter på visningar och större antal sökningar på nätet som följd. Dessutom ser man fler bokningar och försäljningar.
– Det är lite för tidigt att tala om en vändning och förändring i hela marknaden , men tydligt är att den har stabiliserats och att tecknen på en förbättring är mer konkreta nu, säger Wallin.


Bonavas fastighet Newton i kvarteret Vega, Haninge.

Bonavas rörelseresultat högre än förväntat – reviderar finansiella mål

Bolag Bonavas rörelseresultat blev nästan 40 miljoner högre än förväntat i det fjärde kvartalet 2023. Orsaken kan vara att bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund och att resultatet då kan spilla över mellan kvartalen. Idag passar också Bonava också på att införa ett nytt finansiellt mål: avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid.


Lars Granlöf får lämna Bonava.

Bonavas CFO lämnar omgående

Karriär I samband med implementering av Bonavas uppdaterade affärsplan för 2024 och framåt, har vd Peter Wallin och CFO Lars Granlöf enats om att Bonava behöver en CFO med en delvis annan kompetens och erfarenhet. Lars Granlöf lämnar därmed rollen som CFO för Bonava. Samtidigt har Lars Ingman utsetts till interim-CFO. Förändringen träder i kraft omgående.


Joachim Hallengren blir permanent vd för Svevia.

Tidigare Bonava-toppen blir vd för Svevia

Karriär Joachim Hallengren har utsetts till vd och koncernchef för Svevia AB efter att ha varit tillförordnad sedan den 28 juni 2023. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 januari 2024.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava överens om förlängd tid med långivare

Bolag Bonava har kommit överens med Bolagets långivare om en förlängning av tidsfristen för att visa på erforderligt stöd bland obligationsinnehavarna till den 13 januari 2024, vid vilken tidpunkt det skriftliga förfarandet förväntas vara slutfört.


Situationen i marknaden kräver handlingskraft säger koncernchefen Peter Wallin.

Bonava ska göra en miljardemission

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren Bonava avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka, men inte mindre än, 1 020 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.


Fredrik Hammarbäck, presschef för Bonava.

Lättnad när Bonava lämnar Ryssland: "Nu kan vi ha fokus på annat"

Transaktioner 609 dagar tog det mellan beslutet att sälja Bonavas dotterbolag i S:t Petersburg – till att de tidigare i veckan kunde meddela att affären gått i hamn. Och turerna har varit många. Presschefen Fredrik Hammarbäck säger att bolaget nu känner en lättnad att äntligen få lägga fokuset på annat.


Peter Wallin, vd för Bonava.

"Bonava ska bli 2.0"

Bolag En renodling av landbanken och nedskrivningen tillgångarna är några av åtgärderna som Bonava har tagit. Annars är det anpassningarna till rådande marknadsläge som dominerat året för Bonava. Enligt vd Peter Wallin så är det nu ett nytt Bonava som träder fram – ett mer flexibelt och ansvarstagande sådant.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonavas resultat tyngs av miljardnedskrivning och säljer i Ryssland

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren Bonava redovisar miljardförlust efter omfattande nedskrivning. Igår stod det också klart att de till slut lyckats sälja den sista fastigheten i Ryssland.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava tar nytt steg mot att avyttra verksamheten i S:t Petersburg

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om försäljning av verksamheten i S:t Petersburg till det armeniska bolaget Star Development LLC. Köpeskillingen uppgår till cirka 50 miljoner euro och Bonava har mottagit betalningen. Köparen har erhållit förvärvstillstånd från den särskilda kommitté som inrättats för företagsöverlåtelser. Ett godkännande från den ryska konkurrensmyndigheten återstår innan affären kan slutföras, vilket bolaget beräknar kan ske under det fjärde kvartalet 2023.


Till vänster syns illustration av bebyggelsen i de två kvarten som NRE fått markanvisade sedan tidigare, och till höger syns illustration av den bebyggelse som tidigare var planerad att uppföras av Bonava men som nu föreslås markanvisas till NRE. Dock oklart om gestaltningen kommer att behållas.

De tar över markanvisning som Bonava återlämnade

Bygg/Arkitektur Doldis får större del av kakan i Rågsved och dubblar sin andel av bostäder i stadsdelsprojektet. Fastighetssverige berättar mer.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Nya omfattande sparåtgärder på Bonava

Bolag För att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och öka lönsamheten avser Bonava att genomföra omstruktureringsåtgärder i Tyskland, och fortsatta anpassningar i Sverige och Finland. Detta bedöms omfatta upp till 400 tjänster. Åtgärderna förväntas resultera i årliga besparingar om 400 miljoner kronor från den 1 januari 2025 och en omstruktureringskostnad om 350 miljoner vilken kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet 2023.