Image
Magnus Andersson, vd Aros Bostad.
Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros bostad

Aros minskar omsättningen – rörelseresultatet upp

Bolag Aros Bostadsutvecklings omsättning minskar under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan medan resultatet i rörelsen ökar. Det strategiska beslutet att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter gör att bolaget kan produktionsstarta i en svår tid.
Publicerad den 17 November 2023

– Även om marknaden präglas av osäkerhet i det korta perspektivet så är de långsiktiga förutsättningarna för vår affär goda, säger Magnus Andersson, vd Aros Bostadsutveckling.

Omsättningen sjönk enligt segmentsredovisning med 12,4 procent till 315,9 miljoner kronor från 360,8 miljoner kronor. Intäkterna steg enligt IFRS till 437,2 miljoner kronor mot förra årets 11,2 miljoner kronor.

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 12. Motsvarande periods siffra var 21. I pågående produktion var andelen bokade eller sålda bostäder 87 procent.

Rörelseresultatet blev 42,2 miljoner kronor (25,9), med en rörelsemarginal på 13,4 procent (7,2).

Resultatet efter skatt blev 32 miljoner kronor (25,1), en ökning med 27,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (0,66).

– Behovet av kvalitativa bostäder i Stockholmsområdet är fortsatt stort och efterfrågan förväntas öka igen under 2024 i takt med ett minskat utbud av nyproducerade bostäder och ett stabiliserat ränteläge, säger Magnus Andersson.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige: – Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige