Image
Fredrik-Arpe_Svenska-Nyttobostader_Styrelse
Fredrik-Arpe_Svenska-Nyttobostader_Styrelse Bild: Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder aviserar ny strategi och nya finansiella mål

Ekonomi/Finansiering Svenska Nyttobostäder AB presenterar idag en kortfattad översikt av Bolagets uppdaterade affärsstrategi samt uppdaterade finansiella mål. Bolaget ska över en konjunkturcykel uppnå maximal riskjusterad avkastning och generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
Publicerad den 1 Juni 2023

Den förändrade affärsstrategin innebär en långsiktig ompositionering för att skapa större mervärde för Svenska Nyttobostäders intressenter genom att bland annat ha en närmare relation med slutkunder, utvidga Bolagets andel i värdekedjan och stärka kapitalstrukturen. Strategin bygger på att tillvarata Bolagets styrkor med ett flexibelt fastighetsbestånd för att optimera Svenska Nyttobostäders potential och värdeskapande samt anpassa verksamheten till hyresmarknadens legala förändringar.

– Jag tillsattes för att initiera en nystart och genomdriva en ny riktning och strategi. Därför har vi under våren genomlyst och förändrat verksamheten för att skapa bästa tänkbara möjligheter för att realisera framtida värden givet de förändringar som sker på marknaden men också för att stärka vår interna operationella förmåga. Med detta på plats är det nu dags att rulla ut den nya strategin som ska stärka marknadspositionerna ytterligare och säkra att vi når våra nya finansiella mål, säger Fredrik Arpe, tf vd på Svenska Nyttobostäder.

Uppdateringen baseras på att Bolaget under våren 2023 arbetat fram en modifierad strategisk riktning. Den nya affärsstrategin baseras på följande delar:

Ny uthyrningsmodell: hyresförhållanden med företagsförmedlare fasas successivt ut och Svenska Nyttobostäder agerar i stället direkt mot kund vid alla nya hyresavtal. Det kräver en ny organisation och en ny marknadsstrategi. Uthyrningsmodellen möjliggör en närmare relation med Bolagets hyresgäster.

Fokus på två kundsegment: framöver kommer Svenska Nyttobostäder att fokusera på två kundsegment. Det första utgörs i huvudsak av företag men även av exempelvis organisationer och universitet medan det andra utgörs av privatpersoner. Andelen lägenheter som hyrs direkt till privatpersoner förväntas öka i det korta perspektivet.

Förändring i förvärvsavtal: Svenska Nyttobostäder har tillträtt byggrätter för projekt som ännu inte produktionsstartats vilket innebär att Bolaget får en bättre kontroll över projektportföljen, exempelvis beträffande när produktionen startas och fastigheternas utformning. Svenska Nyttobostäder har möjlighet att utveckla byggrätterna för egen förvaltning eller avyttra projekten både som förvaltningsobjekt och som bostads- eller ägarrätter mot privatmarknaden.

Hållbarhet: stärka hållbarhetsarbetet med ambitionen att ytterligare förbättra fastigheternas energieffektivitet och öka antalet miljöcertifierade fastigheter.

Vid sidan av förändringar i affärsstrategin har Bolaget också stärkt kapitalstrukturen under året genom att ett utbyteserbjudande av preferensaktier mot stamaktier genomförts samt att de förvärvsavtal som Svenska Nyttobostäder ingick inför börsintroduktionen 2020 har förändrats. Vidare har Bolaget aviserat avsikten att genomföra en företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige