Image

Svenska företagsledare optimistiska om 2017

Ekonomi/Finansiering Inte sedan 2010 har svenska företagsledare varit så optimistiska om det nya året som nu, visar Grant Thorntons färska undersökning om konjunkturförväntningarna 2017.
Publicerad den 4 Januari 2017

Det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med pessimistiska, hamnar i år på + 50 procent. Grant Thornton har i 24 års tid mätt företagsledares förväntningar på ekonomin genom sin globala undersökning som i dag görs i 37 länder. I Sverige har 400 medelstora företag mellan 50 och 500 anställda intervjuats under fjärde kvartalet 2016.

Lönsamheten är stark hos de svenska företagen och sex av tio företag tror dessutom att den kommer att öka under 2017.

– Det går bra för många svenska företag nu. Vi har en stark konjunktur och svenska företagsledare ser få hinder för tillväxt. Men ett sådant är faktiskt arbetskraftsbrist. Tre av tio företagsledare anger att tillgången på utbildad arbetskraft hindrar dem att växa, säger Anna Johnson, vd för Grant Thornton.

Undersökningen visar inte på någon större förändring när det gäller sysselsättningen. Andelen företag som avser att öka antalet anställda minskat med andelen som tror att arbetsstyrkan ska minska är + 32 procent (+ 30 procent 2016). De svenska företagen fortsätter att effektivisera sina verksamheter och 60 procent av de intervjuade anger till exempel att de satsar på att höja säljkårens effektivitet under de närmsta tolv månaderna.

I jämförelse med andra länder visar sig de svenska företagsledarna vara nöjda på en rad områden. Bara tio procent upplever sig hindras av brist på finansiering. I Grekland, där finansieringsproblemet är värst, är andelen 58 procent. När det gäller byråkrati och regelverk är 16 procent hindrade i Sverige jämfört med 60 procent av företagsledarna i Polen som hindras mest av detta enligt undersökningen. Infrastrukturen - transport, telekommunikation och data - är också företagarna nöjda med i Sverige.

Grant Thorntons undersökning tittar också närmare på hur företagsledarna i de tre storstäderna och övriga landet skiljer sig åt. Tongångarna är i år mer positiva i de tre storstäderna, där Malmö toppar med + 64 procent i balansmått (andelen optimistiska minskat med andelen pessimistiska), Göteborg 54 procent och Stockholm 49 procent. För områden utanför storstäderna är balansmåttet 40 procent.

Göteborgsföretagarna förutspår en stark konjunktur under 2017, där hela 79 procent av företagen tror på ökad omsättning. Även när det gäller försäljningspriser, lönsamhet och antal anställda är det göteborgarna som har störst tilltro till konjunkturen 2017.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills listar frågorna branschen ska hålla koll på 2023

Lista Fastighetsbranschen likt övriga delar av världen står inför en omställning på grund av all osäkerhet som präglat innevarande decenniet. Pandemi, krig och hög inflation har haft en enorm inverkan på branschen och förväntas få ringar på vattnet de kommande åren. Vad innebär detta för fastighetsbranschen på kort sikt? Fastighetssverige tog hjälp av Savills analyschef Maryrose David för att lista vad som kan vara värt att hålla utkik efter under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige