Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova

Stort tapp i förvaltningsresultatet för Genova

Bolag Genovas förvaltningsresultat minskade med 50 procent under året 2023 och resultatet uppgick till -416,0 miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick till 503 miljoner kronor och driftsöverskottet till 367,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 respektive 32 procent. – Vi hade under året ett tydligt fokus på att säkerställa god likviditet, hantera obligationsförfall samt minska våra finansiella kostnader. Inför 2024 finns det anledning att vara försiktigt optimistisk, skriver Michael Moschewitz, vd för Genova, i rapporten.
Publicerad den 21 Februari 2024

Hyresintäkterna ökade för Genova under helåret med 27 procent och driftnettot med 32 procent, främst som en effekt av ett större fastighetsbestånd och färdigställda projekt. Förvaltningsresultatet tyngdes av negativa värdeförändringar i intresseföretag samt högre räntekostnader och sjönk till 61 miljoner kronor. Exklusive värdeförändringar i joint ventures och intresseföretag uppgick förvaltningsresultatet till 88 miljoner kronor jämfört med 97 miljoner kronor föregående år.

– Vi redovisar negativa värdeförändringar från förvaltningsfastigheterna om -530 miljoner kronor, framför allt som en följd av ökade avkastningskrav, skriver vd Michael Moschewitz.

Substansvärdet per aktie minskade med 10 procent till 70,59 kr per aktie.

– Vi verkar fortsatt i en osäker makromiljö men med en förväntad sänkning av styrräntan under det kommande året finns förutsättningarna för en vändning uppåt i förvaltningsresultat för Genova, skriver Michael Moschewitz.


Helåret januari–december 2023
Hyresintäkterna uppgick till 503,0 Mkr (394,7), en ökning med 27 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 367,6 Mkr (277,8), en ökning med 32 procent.
Förvaltningsresultatet minskade med 50 procent till 60,6 Mkr (120,8), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till -22,3 Mkr (64,3), motsvarande -0,49 kr (1,53) per aktie. Exklusive värdeförändringar i joint ventures och intresseföretag uppgick förvaltningsresultatet till 88 Mkr (97).
Årets resultat uppgick till -416,0 Mkr (255,9), motsvarande -11,73 kr (3,98) per aktie. Minskningen hänför sig främst till negativa värdeförändringar på fastigheter om -530,3 Mkr och ökade räntekostnader.
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna minskade med 10 procent till 3 219,8 Mkr (3 584,1), motsvarande 70,59 kr (85,38) per aktie.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Kvartalet oktober–december 2023
Hyresintäkterna uppgick till 125,9 Mkr (108,7), en ökning med 16 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 86,9 Mkr (71,7), en ökning med 21 procent.
Förvaltningsresultatet minskade med 28 procent till 18,1 Mkr (25,2), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till -3,9 Mkr (9,2), motsvarande -0,08 kr (0,22) per aktie. Exklusive värdeförändringar i joint ventures och intresseföretag uppgick förvaltningsresultatet till 23 Mkr (26).
Kvartalets resultat uppgick till -214,8 Mkr (-159,8), motsvarande -5,31 kr (-4,03) per aktie.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Newsec-profilen: Därför är standardiserad digitalisering nödvändig

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige