Image

Stora värdeförändringar lyfter Stendörren

Bolag Stendörrens resultat per aktie uppgick i halvårsrapporten till 13,20 kronor (4.30), främst beroende på stora värdeförändringar.
Publicerad den 19 Augusti 2016

Halvårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 210 miljoner kronor (150)
• Driftnettot uppgick till 141 miljoner kronor (103)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 64 miljoner kronor (50
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57 miljoner kronor (58)
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till 464 miljoner kronor (78), varav 26 miljoner kronor avser realisationsvinst vid försäljning och värdeförändringen av räntederivat uppgick till -68 miljoner kronor (3)
• Resultatet efter skatt uppgick till 363 miljoner kronor (104)
• Resultat per aktie uppgick till 13,2 kronor (4,3)
• Kassaflöde per aktie uppgick till 2,1 kronor (2,1)
EPRA NAV per aktie uppgick till 75,1 kronor (47,6)

- Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror. Resultatet efter skatt för första halvåret uppgår till 363 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten stiger till 32 procent. I maj 2016 reviderade Stendörren sitt finansiella mål avseende koncernens soliditet från tidigare 30 procent till att nå 35 procent per utgången av 2017. Detta mål är vi således redan nu på god väg att uppnå, säger vd Fredrik Brodin.

- Utmärkande för kvartalet är den mycket starka värdeutvecklingen av fastighetsportföljen. Som ett led i den pågående omlistningsprocessen till Nasdaqs huvudlista lät vi externvärdera hela beståndet per 30 juni. Resultatet blev en uppvärdering med hela 427 miljoner kronor jämfört med det rapporterade värdet förra kvartalet. Denna högre värdering är resultat både av förändringar på marknaden (såsom sänkta avkastningskrav och stigande marknadshyror i den dynamiska Stockholmsregionen) och av organisationens egna målmedvetna arbete.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Oscar Properties styrelseordförande om Engelberts avgång: "Han är en visionär"

Karriär Oscar Properties har genomgått metamorfos. Det är vad Peter Norman, styrelseordförande i Oscar Properties, anger som anledningen till att bolagets vd sen 19 år nu ska lämna över till Carl Janglin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige