Image
Erik Ranje, vd på Stendörren.
Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörrens förvaltningsresultat och hyresintäkter stiger

Bolag Erik Ranje och Co är nöjda med bolagets kränverksamhet 2020.
Publicerad den 23 Februari 2021

Januari-december 2020 (2019 inom parentes)
Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 631 miljoner kronor (591) och driftnettot ökade med 21 procent till 481 miljoner kronor (397).
Förvaltningsresultatet ökade med 88 procent till 254 miljoner kronor (135).
De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 29 procent i genomsnitt.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 274 miljoner kronor (143) motsvarande 9,68 kronor per aktie (5,07).
Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 98 miljoner kronor (237), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden men även negativt påverkat av engångsposter kopplade till specifika projekt.
Periodens resultat minskade med 12 procent till 256 miljoner kronor (290) motsvarande 7,17 kronor per aktie (9,84).
Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Stendörren noterar fortsatt begränsade effekter av covid-19. För första kvartalshyran har inga nya anstånd eller hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet behandlats.
Den 30 oktober förvärvades fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 omfattande cirka 7 900 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 66 miljoner kronor.
Den 21 oktober avyttrades fastigheten Stenvreten 7:87 till Fortifikationsverket till ett överenskommet värde om 50 miljoner kronor.
Under fjärde kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Anders Nilsson som anställts som förvaltningschef och vice vd, Maria Jonsson som utvecklingschef och Linn Johansson som bolagets HR-chef.
I oktober anskaffades räntetak med en taknivå för Stibor om 1 procent och ett sammanlagt nominellt värde uppgående till 900 miljoner kronor.

Vd Erik Ranje kommenterar:
"Under 2020 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med 7 procent till 631 miljoner kronor, driftnettot ökade med 21 procent till 481 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med hela 88 procent till 254 miljoner kronor, jämfört med 2019. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet
Efter årsskiftet har vi ytterligare stärkt vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt genom att emittera en obligation om 700 miljoner kronor och i samband med detta förtidslöst utestående obligation om 484 miljoner kronor av totalt 650 miljoner kronor med ordinarie förfall i juni 2021.
Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade i januari 2021 sin rating av Stendörren där bolaget tilldelades BB-, stabila utsikter. Ratingen är en bekräftelse på vår finansiella stabilitet och stärker förutsättningarna för att långsiktigt finansiera Stendörrens tillväxt på goda villkor.
I övrigt ser vi fortsatt en begränsad påverkan från Covid-19 på Stendörrens hyresinbetalningar."

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Swedbank: Så kan hyreshöjningarna påverka inflationen

Ekonomi/Finansiering I fredags förra veckan var sista dagen för hyresvärdarna att skicka in framställan om hyresjusteringar inför 2023 års hyresförhandlingar. Fastighetsägarna Stockholm gick under september ut med en uppmaning om att fastighetsägare skulle efterfråga en hyreshöjning på 9,5 procent. Fastighetssverige har kollat närmare på hur det skulle påverka inflationen om Fastighetsägarna fick sin vilja igenom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige