Image
Ursvik Entré.
Ursvik Entré. Bild: Ursvik Entré

Sida flyttar huvudkontoret till Ursvik Entré

Uthyrning Sida har ett regeringsuppdrag att flytta huvudkontoret från Valhallavägen i centrala Stockholm för att stärka den statliga närvaron i andra kommuner och bidra till socioekonomisk utveckling. Nu har biståndsmyndighetens verksledning valt att gå vidare med hyresvärden Nordisk Renting, som äger fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbyberg.
Publicerad den 30 September 2020
Annons
Image

– Det här kommer att spara pengar, i form av lägre kostnad per kvadratmeter och mindre lokaler, vilket ger mer pengar till bistånd för att utrota fattigdomen i världen, säger Marie Ottosson, överdirektör.
– Vi hade två bra förslag, som båda låg i linje med regeringens beslut att bidra till socioekonomisk utveckling och hålla nere lokalkostnaderna. Nu inleder vi fördjupade hyresförhandlingar med Nordisk Renting om fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbyberg, som kommer att ge de anställda ett flexibelt kontor, inte har många våningar och ligger nära spårbunden trafik, säger Marie Ottosson.

Efter regeringsbeslutet i juni sökte Setterwalls advokatbyrå och fastighetskonsulten Newsec efter möjliga lokaler utifrån kriterierna i regeringsbeslutet och Sidas krav. Totalt 43 förslag kom in, varav två alternativ slutligen bedömdes uppfylla regeringens och Sidas krav. Verksledningen beslutade därefter att gå vidare med de två hyresvärdarna och avsiktsförklaring undertecknades med dessa.

Regeringen gav Sida först i uppdrag att flytta till Botkyrka kommun, i södra Stockholm. Det fanns ingen ledig lokal i Botkyrka där Sida fick plats. En utredning konstaterade att om nytt kontor ska byggas, så bör myndigheten genomföra en byggentreprenadupphandling för att inte kringgå LOU, lagen om offentlig upphandling.
– Sida har inte mandat att genomföra en byggentreprenadupphandling. Den enda möjligheten är därför att Sida hyr ett befintligt kontor. Därför hemställde vi till regeringen om utökat sökområde, säger Marie Ottosson, överdirektör.

Fakta Sidas kontor i Stockholm
# Sida har sitt huvudkontor i Stockholm, men personal finns också stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har Sida verksamhet lokaliserad till Härnösand och till Gotland.
# 646 medarbetare, tillsvidare- och visstidsanställda, arbetar i dag på huvudkontoret i Stockholm, av totalt 948 anställda. En femtedel av de anställda arbetar på ambassader i Sidas 37 samarbetsländer. Övriga 42 anställda arbetar på kontoren i Visby och Härnösand.
# Nuvarande huvudkontor ligger i Konstfacks tidigare lokaler på Valhallavägen i Stockholms stad. Fram till 2006 låg Sidas huvudkontor på Sveavägen, nära Sergels torg.

Fakta om övriga inkomna lokaler
# 43 förslag på lokaler kom in efter regeringens nya beslut den 11 juni fram till den 3 juli 2020.
# Av dessa låg 15 i Stockholms stad eller i område som inte bedömdes bidra till socioekonomisk utveckling, och föll därmed bort
# 10 objekt var nybyggnationer och ströks eftersom det då hade krävts byggentreprenadupphandling, något som Sida inte har mandat att göra.
# 5 av objekten var fel utformade, uppfyllde inte Sidas behov (för små eller utspridda i olika byggnader)
# 5 var byggnader som inte skulle hinna färdigställas i tid till våren 2022

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Setterwalls Advokatbyrå på Branschguiden

Setterwalls Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Du hittar våra kontor i de tre största städerna – Stockholm, Göteborg och Malmö.

Våra experter inom fastighetsrätt erbjuder affärsmässiga och juridiska lösningar med fokus på fastighetens hela ”livscykel” – från förvärv, exploatering, upplåtelse och finansiering till överlåtelse.

Vi ger råd till innehavare av lokal- och bostadsfastigheter samt till lokalhyresgäster. Bland våra klienter finns svenska och utländska fastighet...

Läs mer om Setterwalls Advokatbyrå på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Savills utveckla transaktionsteamet när nyckelduon lämnar

Karriär Carolina Herling blir ny chef för Savills transaktionsrådgivning när Niklas Zuckerman lämnar för att bli vd för Odd Molly. Samtidigt lämnar också Anders Nordvall sin roll på fastighetsjätten. Niklas Samulesson, vd för Savills Sverige, berättar för Fastighetssverige vad det här betyder för de fortsatta affärerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY