Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg.

Ökat förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg

Bolag Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Publicerad den 10 Februari 2022

Hyresintäkterna steg till 600 miljoner kronor (555), en ökning med 8,1 procent mot föregående år.

Nettoomsättningen ökade till 695 miljoner kronor (673).

Förvaltningsresultatet steg till 304 miljoner kronor (282), en ökning med 7,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 809 miljoner kronor (940). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1 448 miljoner kronor (623) och orealiserade värdeförändringar på derivat med 63 miljoner kronor (33).

Resultatet efter skatt blev 1 439 miljoner kronor (690), en ökning med 108,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 11,38 kronor (5,35), vilket innebär en ökning med 112,7 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,20 kronor per aktie (5,05), en ökning med 3,0 procent.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, uppgick till 245,73 kronor per aktie (217,95) vid årsskiftet, en ökning med 12,7 procent.

Resultat för helåret 2021:

Nettoomsättningen uppgick till 3 084 mkr (2 839) varav hyresintäkter uppgick till 2 292 mkr (2 344).

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 560 mkr (1 565).

Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 107 mkr (-13).

Tillfälliga coronarabatter uppgick netto till 10 mkr (43).

Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 249 mkr (1 124) motsvarande 9,86 kr/aktie (8,68), en ökning med 14 procent.

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 3 040 mkr (-119) varav projektvinster utgjorde 974 mkr (258).

Periodens resultat uppgick till 3 757 mkr (867), motsvarande 29,65 kr/aktie (6,69).

Nettouthyrningen för året uppgick till 40 mkr (-16) varav 20 mkr (27) avsåg projektfastigheter.

Investeringar i egna fastigheter uppgick till 2 279 mkr (2 513) medan förvärv och försäljning uppgick till 25 mkr (410) respektive 805 mkr (3 979).

– Det fjärde kvartalet var intensivt och jag är glad över den positiva avslutningen på året med en stark nettouthyrning och stort värdeskapande i projekten. Bolaget levererar ett resultat efter skatt om 3,8 miljarder kronor vilket är det bästa resultatet någonsin. Vår målsättning är att investera 30 miljarder kronor i egna utvecklingsprojekt fram till 2030. Givet bedömd avkastning och projektvinst innebär det ett dubbelt så stort Atrium Ljungberg uttryckt i såväl fastighetsvärde som driftnetto, säger Annica Ånäs, vd i Atrium Ljungberg.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige