Image

Ökade marginaler för Serneke

Bolag Sernekes intäkter uppgick till nästan fyra miljarder kronor för helåret 2016 och rörelsemarginalerna pekar åt rätt håll.
Publicerad den 28 Februari 2017
Ola Serneke. Bild: Serneke
Ola Serneke.

2016-siffrorna:
# Intäkterna uppgick till 3 978 Mkr (3 107), vilket är en ökning med 28 procent.
# Rörelseresultatet uppgick till 411 Mkr (128) och rörelsemarginalen uppgick till 10,3 procent (4,1).
# Periodens resultat uppgick till 394 Mkr (137).
# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 21,22 kr (8,11).
# Eget kapital uppgick till 1 469 Mkr (453).
# Soliditeten uppgick till 42,7 procent (27,4).
# Orderingången uppgick till 5 539 Mkr (5 094).
# Orderstocken uppgick till 7 041 Mkr (5 125).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2016 (0).

Vd Ola Serneke:
- Serneke Group kan rapportera ännu ett år av snabb tillväxt och bra lönsamhet. Intäkterna ökade med 28 procent och uppgick till närmare 4 miljarder kronor för 2016 och vi hade en orderstock som var 37 procent större än vid utgången av 2015.

- Jag är speciellt stolt över att vårt största affärsområde, Bygg, avslutade 2016 starkt. Rörelsemarginalen för affärsområdet uppgick till 3,7 procent för fjärde kvartalet, att jämföra med 2,0 procent samma period förra året. Serneke är nu ett av Sveriges största entreprenadbolag och vi kommer att fortsätta växa med god lönsamhet.

- Projektutveckling har en stark portfölj av fastighetsprojekt, bland annat Karlastaden, och verkligt värde av dessa uppgick till 1,7 miljarder kronor varav 0,6 miljarder kronor är upptagna som bokfört värde. Inom det nya affärsområdet Fastighet ser vi redan bra hyresintäkter från bland annat Säve flygplats och Prioritet Serneke Arena.

- Jag är glad över det positiva mottagandet vi fick vid noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm i november 2016. Med nyemissionen stärktes vår finansiella ställning och eget kapital uppgick till 1 469 miljoner kronor (453) och vi hade en god soliditet om 42,7 procent (27,4) vid utgången av 2016. Det ger oss alla i Serneke ett starkt stöd i arbetet att nå vårt övergripande mål att med god lönsamhet nå en omsättning om tio miljarder kronor år 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY