Image
Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa, menar IVL.
Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa, menar IVL. Bild: IVL

IVL: "Klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa"

Energi/miljö IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.
Publicerad den 27 Maj 2024

– Det är positivt att gränsvärden införs men att de måste vara mer ambitiösa än de som Boverket föreslagit för att driva förändring och den omställning som krävs, säger Åsa Thrysin, expert på hållbart byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL:s bedömning är att den teknik och kunskap som krävs för att klara av mer ambitiösa gränsvärden redan finns och att hårdare krav efterfrågas av många aktörer i branschen.

– Bygg- och fastighetssektor är helt enkelt redo att ta sig an utmaningen och de klimatförbättrade produktalternativen som många tillverkare nu erbjuder behöver marknadsefterfrågan. Detta speglas även i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn där mål om halvering av sektorns klimatpåverkan är satt till år 2030 och nettonollutsläpp 2045, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL anser att gränsvärden måste införas snarast då Sverige samt bygg- och fastighetsbranschen redan ligger efter i klimatomställningen.

I remissvaret lyfter IVL också att klimatdeklarationen borde inkludera fler byggprojekt än endast nyproduktion, till exempel renoverings- och ombyggnationsprojekt. Cirka 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn kommer från renovering, om- och tillbyggnad i dagsläget.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige