Image

Hefab köper för 200 miljoner

TRANSAKTIONER Hefab köper genom apportemission A&B Fastigheter – ett helägt dotterbolag till Efib – som innehåller 15 tomträttsfastigheter med ett värde av 200 miljoner kronor. Genom affären sänker Hefab sin belåningsgrad vilket ger utrymme för ytterligare förvärv framöver.
Publicerad den 21 November 2008

Genom apportemissionsaffären blir Efib (Enskilda fastighetsägare i Bromma) största ägare i Hefab (Hägerstens enskilda fastighetsägare) med 33,2 procent av aktierna.

Hefab ägde före förvärvet fastigheter för 1,2 miljarder kronor. Nu tillförs bolaget obelånade fastigheter för 200 miljoner kronor, vilket innebär att man nu har ett bestånd värt 1,4 miljarder kronor.

Genom förvärvet sänker Hefab sin belåningsgrad från 41 till 35 procent. Bolaget har en målsättning om att belåningsgraden ska vara maximalt 50 procent, vilket innebär att bolaget kan förvärva fastigheter för 500-600 miljoner kronor.

De 15 fastigheter Hefab nu har förvärvat ligger väl samlade i Bromma, och är i huvudsak bostadsfastigheter.

Bolagen menar att Efib:s kunskaper och kompetens genom affären tillförs Hefab, samtidigt som Hefab därutöver väsentligt stärker sin ekonomiska styrka eftersom A&B Fastigheter emitteras in som dotterbolag till Hefab helt obelånat.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige