Image
Näringen kan bli en av Europas mest hållbara stadsdelar, enligt Gävle kommun.
Näringen kan bli en av Europas mest hållbara stadsdelar, enligt Gävle kommun. Bild: Gävle kommun

En av Europas mest hållbara stadsdelar ska byggas i Gävle

Bygg/Arkitektur En stadsomvandling av Näringen till en av Europas mest hållbara stadsdelar, med 6 000 bostäder och 450 000 kvadratmeter verksamhetslokaler, ger möjlighet att hantera de utmaningar som finns i området gällande översvämningsrisker, markföroreningar och för att trygga Gävles vattenförsörjning. Det visar en förstudie som genomförts av Gävle kommun.
Publicerad den 24 April 2021

Näringen har ett attraktivt läge nära centralstationen, havet och arenan Gavlehov och möjligheten att utveckla området finns nu när staten satsar på hållbara stadsdelar.
– Att leda en kommun i tillväxt kräver mod och beslutsamhet. En stadsomvandling av Näringen innebär en miljardinvestering för kommunen, och i gengäld satsar staten tio miljarder på järnvägar genom Gävle. Satsningarna innebär många arbetstillfällen inom byggsektorn och affärsmöjligheter i mångmiljardklassen under årtionden framåt. På längre sikt stärks Gävles näringsliv både regionalt och mot Stockholmsregionen, säger Åsa Wiklund Lång (S), ordförande i kommunstyrelsen.

En förstudie bekräftar de utmaningar som finns på Näringen. Det finns stora risker för Gävles vattentäkt på grund av dagens markanvändning, farligt gods och tunga transporter i området. Näringen är låglänt och påverkas redan av kraftiga regn, och behöver säkras för framtida klimatförändringar som kraftiga och återkommande skyfall. Gamla industrier och soptipp har gett många miljöskulder att hantera. De första ekonomiska beräkningarna visar att ekonomin går ihop både vid en bebyggelsetäthet likt stadsdelen Söder i Gävle eller högre. De största riskerna finns inom möjligheterna att bygga i området utifrån miljöförutsättningar, och vad marknadskrafterna tillåter.

– Förstudien visar att stadsomvandlingen ger oss möjlighet att hantera Näringens utmaningar med ett samlat grepp. Att fortsätta skjuta problemen på framtiden är inte ett ansvarsfullt alternativ, säger Erik Holmestig (C), kommunalråd och ordförande samhällsbyggnadsutskottet.

Nästa steg för att utveckla Näringen är att planera var, när och i vilken ordning byggandet ska ske. I det skedet finns störst möjlighet för allmänheten i Gävle och intressenter att vara med och påverka planeringen och visionen om Näringen som en av Europas mest hållbara stadsdelar.

Troligen kan en första etapp börja byggas år 2025, sannolikt i Gävle kommuns eget markområde i Nyhamn, Gävle Galvan-området. Det är inte lika klarlagt vilket område som utgör den andra etappen, men tidigast byggstart är 2027. De flesta etapperna byggs under 2030-talet och de flesta företag, som idag ligger på Näringen, kommer att veta hur de påverkas tio år innan det sker. Under hösten bjuder Gävle kommun in fastighetsägare och företagare på Näringen till enskilda samtal för att tala om deras förutsättningar och framtid.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige