Image
Corems vd Eva Landén.
Corems vd Eva Landén. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Corem: Substansvärde upp tolv procent sedan Q2

Bolag Corem redovisar ökat förvaltningsresultat och värdeförändringar på finansiella placeringar. Bolaget ser nu även innehavet i Castellum som ett långfristigt innehav.
Publicerad den 20 Oktober 2020

Intäkterna i Q3 uppgick till 222 mkr. (209).
Förvaltningsresultatet uppgick till 117 mkr (95).
Substansvärdet (NAV) uppgick till 20,37 kronor per aktie, att jämföra med 19,72 i Q3 2019 och 18,12 i årets Q2-rapport.
Värdeförändringar på finansiella placeringar påverkade kvartalsresultatet med totalt 470 mkr (305).

Vd Eva Landén:
– Corem visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020, trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Förvaltningsresultatet ökar med 23 procent under det tredje kvartalet och niomånadersperioden visar en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots att vi per halvåret 2019 avyttrade fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot. Fastigheter för citylogistik i bra lägen, flera färdigställda projekt och sänkt genomsnittlig ränta tillsammans med stark balansräkning gör oss väl rustade med goda framtidsutsikter.

– Coronapandemin har snabbat på den digitala omställningen i handeln och ökar efterfrågan på fastigheter för citylogistik. Optimismen bland e-handlarna är stor och enligt E-barometern ökade svenskarnas e-handel med 25 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år.

– Corems uthyrningsarbete är stabilt och nettouthyrningen var positiv för perioden. Vi har både kunnat välkomna nya kunder och förlängt samarbetet med befintliga genom att leverera flexibla lösningar. Vi får förfrågan från kunder som omedelbart behöver öka sin lagerkapacitet på korta hyresavtal och samtidigt tecknar vi långa avtal med andra aktörer. Städer behöver fastigheter för citylogistik; det är en förutsättning för att det urbana livet ska fungera. Våra fastigheter i företagsområden som Jordbro, Ljungarum, Veddesta, Arlandastad och Hisings Backa är viktiga länkar i en varuförsörjningskedja som tillhandahåller stadens företag och invånare med varor och tjänster. Corems fastighetsbestånd är geografiskt koncentrerat till orter med bra tillväxt – Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Köpenhamn och Jönköping – nu med 57 procent i Stockholmsregionen.

– Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 335 mkr (313) med intäkter om 660 mkr (749), vilket motsvarar en ökning om 3 procent i jämförbart bestånd. Resultat före skatt blev -573 mkr (2 122).

– Aktieinnehavet i det noterade fastighetsbolaget Castellum har under tredje kvartalet 2020 klassificerats som ett långfristigt aktieinnehav, då Corem har tagit plats i valberedningen. Corems totala aktieinnehav i börsnoterade fastighetsbolag uppgår till 4 079 mkr. Värdeförändringar på finansiella placeringar påverkade kvartalsresultatet med totalt 470 mkr (305).

– Vår genomsnittliga ränta har genom aktivt arbete minskat rejält och är nu 2,9 procent, jämfört med 3,8 procent för ett år sedan.

– Corem är en långsiktig aktör med en målsättning att bidra till ett mer hållbart samhälle. För att synliggöra detta har vi under kvartalet tagit fram ett grönt ramverk som möjliggör grön finansiering. Det gröna ramverket fokuserar till stor del på energieffektivisering.

– Belåningsgraden uppgick per 30 september 2020 till 38 procent och den justerade soliditeten till 48 procent. Corems styrelse har beslutat att uppdatera soliditetsmålet; justerad soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 40 procent. Vår goda finansiella ställning skapar stabilitet och uthållighet i en tid av oro och gör att vi kan genomföra utvecklingsprojekt och förvärv.

– Vi fortsätter också att satsa på fastighetsutveckling och nybyggnadsprojekt och har under niomånadersperioden investerat 534 mkr i ny-, till- och ombyggnationer. Under tredje kvartalet slutfördes tre större projekt medan ett nytt projekt påbörjades.

– Jag kan konstatera att vår långsiktiga strategi med egen förvaltning av logistikfastigheter i geografiskt samlade bestånd i tillväxtregioner fortsätter att skapa en stabil utveckling. Som alla andra är vi dock extra på tå just nu och följer tendenser i konjunkturen och hälsoläget i världen noga dag för dag. Vi har inte blåst faran över, men jag är glad att kunna notera att krisen också har lockat fram extra mycket engagemang och innovationskraft inom Corem. Att skapa utrymme för att utveckla kundens affär fortsätter att vara vår främsta drivkraft.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Kommer inte bygga på spekulation"

Bolag Catena sitter på en stor projektportfölj. Men trots att man gjort ett rekordår håller man igen på projektstarter – särskilt under den tid det tar för hyresgäster att komma till beslut om lokalbehov och avtal, berättar vd Jörgen Eriksson under bolagets bokslutspresentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige