Image

Corem höjer utdelningen

Bolag Corem levererar en Q4-rapport i nivå med föregående år. Utdelningen höjs med en tioöring till 0,60 kronor (0,50).
Publicerad den 18 Februari 2013
Eva Landén. Bild: Corem Property Group
Eva Landén.

Hyresintäkterna ökade under fjärde kvartalet 2012 till 138 miljoner kronor (129).

Driftsöverskottet ökade till 99 miljoner kronor (96). Förvaltningsresultatet uppgick till 36 miljoner kronor (36).

För helåret uppgick hyresintäkterna till 544 miljoner kronor (497).
Förvaltningsresultatet ökade till 171 miljoner kronor (137). Resultatet efter skatt uppgick till 175 miljoner kronor (35).

Fastighetsvärdet uppgick till 5 830 miljoner kronor (5 418) och värdeförändringar på fastigheter till 16 miljoner kronor (83).

- Efter mitt första år som vd är det glädjande att kunna summera 2012 med att verksamheten har utvecklats i linje med våra förväntningar. Nyckeln till vår framgång ligger i vårt långsiktiga samarbete med våra kunder för att skapa samt föreslå flexibla lösningar som är kostnadseffektiva för oss och våra kunder. Fastighetskostnaderna har relativt sett ökat mindre än hyresintäkterna och överskottsgraden har ökat till 75 procent, skriver Eva Landén i vd-ordet.

- Det globala konjunkturläget har fortsatt att försvagas och den svenska tillväxten som utvecklades positivt under årets tre första kvartal har nu dämpats till en nivå som är mer lik den i övriga OECD-länder. Efterfrågan på hyresmarknaden har trots den globala oron varit stabil. Corems ekonomiska uthyrningsgrad är oförändrad på 92 procent, ett positivt besked i rådande tider.

- Under 2012 var inflationen mycket låg, vilket ledde till en mycket blygsam tillväxt för oktobers KPI-tal, mot vilket de allra flesta hyresavtal är reglerade. Flertalet experter spår att inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt under 2013. Vi har under 2012 omförhandlat och förlängt hyresavtal med ett antal kunder och även lyckats väl i nyuthyrningar. I Region Stockholm upplever vi en stark efterfrågan på våra lokaler och att det råder brist på effektiva lager och logistiklokaler i rätt lägen.

- Transaktionsmarknaden har under 2012 varit stabil med i princip stillastående avkastningskrav. Efterfrågan för moderna logistikanläggningar med stabila hyresgäster och långa hyresavtal är stark på grund av fastigheternas relativt sett låga riskprofil.

- Corems genomsnittliga avkastningskrav på fastigheter uppgår till drygt 7,7 procent. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera nya förvärvsmöjligheter och har under året förvärvat sex fastigheter på prioriterade orter samt avyttrat sex mindre fastigheter. Avyttringarna är i linje med vårt fokus på renodling av beståndet.

- Undervärdet i vår räntederivatportfölj har ökat med ytterligare
36 miljoner kronor under 2012 till 402 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 6 år och den genomsnittliga räntan uppgår till 4,66 procent. Bankerna har under 2012 fortsatt på den inslagna linjen med högre marginaler, krav på lägre belåningsgrad samt att prioritera befintliga kunder. Mot bakgrund av den låga inflationen och den svaga ekonomin innebär det förmodligen att räntan kommer att vara låg även under 2013. Vi har sedan tidigare använt oss av alternativa finansieringsformer vid fastighetsförvärv då vi givit ut preferensaktier och även emitterat obligationer.

- Alternativa finansieringsformer har visat sig konkurrenskraftiga och vi utvärderar kontinuerligt möjligheterna till alternativa lösningar vid förvärv.

- Den 1 november 2012 firade Corem 5 år. Sedan starten har vi expanderat med över 80 procent i fastighetsvärde och över 60 procent kvadratmeter uthyrbar area. Trots en svagare konjunktur och rådande osäkerhet i omvärlden ser vi fram emot ett fortsatt gott resultat 2013 med positiv nettouthyrning samt värdetillväxt genom projekt och transaktioner.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY