Image

Catenas substans 165 kronor

Bolag Catena redovisar förbättrade driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Förvaltningsresultatet för niomånadersperioden ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2017.
Publicerad den 26 Oktober 2018

Niomånaderssiffrorna:

Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 805,4 Mkr (658,6).
Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 610,5 Mkr (500,9).
Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 422,8 Mkr (333,0).
Periodens resultat ökade till 665,3 Mkr (531,0), motsvarande ett resultat per aktie om 17,74 kr (13,20), varav värdeförändringar ingår med 325,8 Mkr (295,3).
Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 164,88 kr (143,73).

– Långa och hållbara kundrelationer med stabila hyresgäster är grundläggande för Catena, något som tydliggörs i resultaten vi visar. Vår kundbas avspeglar dessutom förskjutningen mot digital handel, ett resultat av vår ambition att tidigt identifiera förändringar i marknaden för att ha kapacitet att möta nya behov. Långsiktigheten vad gäller både kunder och markytor, i kombination med ett starkt kassaflöde och en skuldsättning som vid varje tillfälle är väl avvägd, gör oss väl rustade för exempelvis stigande räntor eller avkastningskrav. Det är ett gott utgångsläge som möjliggör fortsatt fokus på projekt- och platsutveckling. I en föränderlig omvärld är förmågan och kompetensen att identifiera attraktiva lägen avgörande. Med vårt avtal om förvärv av 450 000 kvadratmeter mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun vill vi säkra ytterligare en logistikposition som svarar mot de behov som uppstår när flöden, handel och köpmönster förändras. Läget och den förvärvade marken har stor potential för framtida lager- och terminalanläggningar som möjliggör en hållbar leveranskedja där alla led är fullt optimerade.Det är en utmaning att vara lyhörda och snabba när det gäller och samtidigt våga hålla fast vid långsiktiga strategier, jag kan stolt konstatera att vi lyckas med våra föresatser, säger Catenas vd Benny Thögersen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige