Image
Bild: Catena

Catena: Positiv utveckling i samtliga delar av verksamheten

Bolag När Catena summerar 2019 konstaterar bolaget en fortsatt positiv utveckling i alla delar av verksamheten. En viktig förutsättning är det aktiva projektutvecklingsarbetet som omfattar investeringar både i nya anläggningar och i befintligt bestånd.
Publicerad den 20 Februari 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2019:
Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 182,9 Mkr (1 090,7).
Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 902,8 Mkr (827,6).
Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 626,8 Mkr (571,3).
Årets resultat ökade till 1 223,8 Mkr (823,4), motsvarande ett resultat per aktie om 32,46 kr (21,93), varav värdeförändringar ingår med 895,7 Mkr (368,8).
Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 202,87 kr (169,53).
Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie (5,75).

– Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god, säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

– En vara måste hela tiden vara optimalt placerad i logistiknätverket för att kunna möta kraven på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad. Samspelet mellan terminaler, logistiklager, distributionslager, citylogistik eller olika kombinationer av dessa, är avgörande. Förmågan att tidigt identifiera de bästa framtida lägena i ett komplext och föränderligt logistiknätverk är en nyckel till framgång, konstaterar vd Benny Thögersen.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige