Image
Bild: Catena

Catena ökade hyresintäkterna med tio procent 2021

Bolag Catena ökade hyresintäkterna med tio procent och förvaltningsresultatet med 15 procent 2021 jämfört med året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Publicerad den 22 Februari 2022

Hyresintäkterna steg till 360,1 miljoner kronor (326,4), en ökning med 10,3 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 274,1 miljoner kronor (250,7), en ökning med 9,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 213,2 miljoner kronor (176,1), en ökning med 21,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 344,0 miljoner kronor (905,6). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med 21,8 miljoner kronor (8,0), orealiserade värdeförändringar på fastigheter på 1 058,2 miljoner kronor (678,8) och värdeförändringar på derivat med 50,8 miljoner kronor (42,7).

Resultatet efter skatt blev 1 077,1 miljoner kronor (722), en ökning med 49,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 26,13 kronor (19,15), vilket innebär en ökning med 36,4 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 8,00 kronor per aktie (7,50), en höjning med 6,7 procent. Utbetalning sker halvårsvis med vardera 4,00 kronor per aktie.

Det långsiktiga substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 232,74 kronor per aktie (245,08), en ökning med 32,1 procent.

Catena meddelade under måndagen att bolaget avser köpa Halmslättens fastighetsbestånd för 1,52 miljarder kronor, mer om det kan du läsa här.

"Ett rekordresultat för 2021, fortsatt stabil kassaflödesutveckling och en hög värdetillväxt gör att Catena kan fortsätta att växa och driva utvecklingen av den skandinaviska logistikfastighetsmarknaden", skriver bolaget i bokslutet.

– Catenas främsta framgångsfaktorer är ett starkt varumärke, en omfattande landbank på strategiska lägen, ständigt aktiv projektutveckling och långsiktig och effektiv förvaltning, kommenterar vd Jörgen Eriksson i bokslutet.

– Dagens logistiska flöden ingår i ett komplext nätverk och våra fastigheter rymmer en rad olika dimensioner som har potential att tillföra värden utöver att hantera gods och varor. Ett gediget förberedelsearbete pågår nu på flera större markområden vilket gör att vi har stora förhoppningar om att kunna starta många projekt under det närmsta året. Under 2021 kom vi igång med utveckling på flera orter där vi arbetar intensivt för att förverkliga våra visioner, avslutar Jörgen Eriksson.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige